NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Tieners met FAS slecht in staat om een foto te beschrijven

29 december 2022

Prenatale blootstelling aan alcohol kan leiden tot FAS, het foetaal alcohol syndroom. In dit onderzoek, gepubliceerd in Logopedia Silesiana, werd gekeken hoe kinderen van 10 jaar met FAS een foto beschrijven en hoe een controlegroep dat doet. Het ging om een foto met kinderen spelend op een zonnig strand en in de zee.

Uit de resultaten blijkt dat tienjarigen met FAS niet het vermogen hebben om de gebeurtenissen op de foto te generaliseren. Slechts één kind in deze groep wist het onderwerp van de foto te omschrijven. Daarentegen beheersten alle kinderen in de controlegroep dit vermogen.

Kinderen met FAS omschreven de situaties die op de foto te zien zijn op een onattente, chaotische manier en verwarden de volgorde. Daarentegen gaven de kinderen in de controlegroep wel de juiste volgorde aan. Bovendien gebruikten kinderen met FAS niet de juiste termen om de verschillende situaties te beschrijven, in tegenstelling tot de tienjarigen in de controlegroep, die wel goede uitdrukkingen gebruikten.

Sommige FAS-kinderen lieten de achtergrond van de gebeurtenissen weg, gebruikten vage termen bij het beschrijven van de locatie en gaven weinig details, in tegenstelling weer tot de kinderen uit de controlegroep.

Krakowiak, M. Performance of a picture description by ten-year-olds with fetal alcohol syndrome. Logopedia Silesiana (2022) 1-52.
https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.02.05

Bron: Logopedia Silesiana.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl