NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Gezonde niet-drinkers hebben geen lagere levensverwachting

2 november 2021

Oudere studies tonen aan dat niet-drinkers een lagere levensverwachting hebben dan lichte en matige alcoholgebruikers. Hoe kan dat? Dat onderzocht een Duitse onderzoeksgroep.

Wat bleek? 91% van degenen die bij een groot Duits bevolkingsonderzoek onder volwassenen eind vorige eeuw zei de voorafgaande 12 maanden geen alcohol te hebben gebruikt, had eerder in het leven wèl alcohol geconsumeerd. 72% had een voorgeschiedenis met een alcohol- of drugsstoornis, had riskant alcohol gebruikt, had stoppogingen gedaan, had dagelijks gerookt of had een redelijke tot slechte gezondheid.

Nadere bestudering van de totale sterftecijfers en de hart- en kankersterftecijfers 20 jaar later leerde dat er geen statistisch significante verschillen zichtbaar waren tussen gezonde niet-drinkers die geen alcohol- of tabaksgerelateerde risicofactoren hadden en lichte tot matige alcoholgebruikers. De resultaten weerspreken adviezen om alcohol te gebruiken om gezondheidsredenen.

John, U., Rumpf. H.-J., Hanke, M. & Meyer, C. Alcohol abstinence and mortality in a general population sample of adults in Germany: A cohort study. PLoS Med 18 (2021) 11: e1003819. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003819

Bron: PLoS Medicine.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl