NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Alcoholgebruik berokkent veel schade aan anderen

30 juni 2019

Alcoholgebruik berokkent veel schade aan anderen Jaarlijks ondervinden zo’n 53 miljoen volwassenen (18+) in de Verenigde Staten schade door het alcoholgebruik van een ander. Dat blijkt uit nieuw onderzoek verschenen in de Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Iedereen weet wat “meeroken” is en dat tabaksgebruik schade berokkent aan anderen dan de roker. De auteurs van deze studie vinden dat de samenleving en met name beleidsmakers ook de “schade door alcoholgebruik aan anderen” (harm to others) aan de orde moeten stellen. Zij noemen “schade door alcoholgebruik aan anderen” een belangrijk probleem voor de volksgezondheid.

Volgens de studie - een analyse van Amerikaanse nationale onderzoeksgegevens - ondervond ongeveer 21% van de ondervraagde vrouwen en 23% van de ondervraagde mannen, naar schatting 53 miljoen volwassenen, in de afgelopen 12 maanden schade door het drinken van iemand anders. Deze schade betrof: bedreigingen of intimidatie, vernield eigendom a.g.v. vandalisme, fysieke agressie, schade door rijden onder invloed of financiële, dan wel familieproblemen. De meest voorkomende schade had betrekking op bedreiging of intimidatie, gerapporteerd door 16% van de respondenten.

De specifieke soorten schade die werden ervaren, verschilden per geslacht. Vrouwen rapporteerden eerder schade als gevolg van het alcoholgebruik van hun partner, terwijl mannen eerder schade meldden als gevolg van het drinken door een onbekende. Vrouwen meldden ook vaker financiële en familieproblemen door het alcoholgebruik van anderen, terwijl vernield eigendom, vandalisme en fysieke agressie vaker door mannen werden gemeld.

Andere factoren, zoals leeftijd en het eigen alcoholgebruik van de persoon, waren ook belangrijk. Mensen jonger dan 25 jaar hadden een hoger risico op schade door het drinken van iemand anders. Verder zei bijna de helft van de mannen en vrouwen die zelf binge-drinkers waren, dat ze waren benadeeld door het drinken van iemand anders. Zelfs mensen die matig alcohol gebruiken hadden twee tot drie keer meer kans dan niet-drinkers op schade als gevolg van alcoholgerelateerde intimidatie of bedreigingen en rijden onder invloed.

Nayak, M.B., Patterson, D., Wilsnack, S.C., Karriker-Jaffe, K.J. & Greenfield, T.K. Alcohol’s secondhand harms in the United States: New data on prevalence and risk factors. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 80 (2019), 273-281. doi:10.15288/jsad.2019.80.273

Bron: Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl