NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Meer dan een kwart miljoen alcoholgerelateerde verkeersdoden per jaar

27 september 2018

Wereldwijd sterven jaarlijks 1,25 miljoen mensen bij verkeersongevallen. Uit een onderzoek in 45 landen blijkt dat in de periode 2000 – 2010 gemiddeld 21,8% van alle dodelijke verkeersslachtoffers omkwam bij een alcoholgerelateerd ongeval. Als het aandeel van 21,8% wereldwijd van toepassing is, is het jaarlijkse aantal alcoholgerelateerde verkeersdoden dus ongeveer 273.000.

Dat blijkt uit een studie van SWOV-onderzoekers L. Vissers, S. Houwing en F. Wegman gepubliceerd in the Journal of the Australasian College of Road Safety. De studie beoogt een nauwkeurige schatting te maken van het probleem van rijden onder invloed en aanbevelingen te geven om de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van officiële statistieken te verbeteren.

Het aantal van 21,8% in de periode 2000-2010 is echter een onderschatting van het echte probleem, omdat er sterke aanwijzingen zijn van onderrapportage van alcoholgerelateerde ongevallen in officiële crashstatistieken. De meeste landen (89%) baseren hun officiële gegevens nog steeds op slechts één enkele gegevensbron en in de meeste gevallen (87,5%) zijn dit de politiedossiers waarvoor deze studie duidelijke tekortkomingen constateerde. Bovendien gebruiken landen andere definities, wat internationale vergelijking moeilijk maakt.

Luuk Vissers, Sjoerd Houwing and Fred Wegman. Recording of alcohol in official crash statistics: underreporting and procedures to improve statistics. Journal of the Australasian College of Road Safety 29 (2018) No. 3.

Bron: Journal of the Australiasian College of Road Safety.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl