NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

MUP laat bepaalde groepen Schotse mannen niet minderen

19 juli 2022

In BMJ Open zijn de resultaten verschenen van een onderzoek naar de onmiddellijke impact van de invoering in Schotland - op 1 mei 2018 - van een minimumprijs per eenheid (MUP) op de alcoholconsumptie. Verschilde die impact naar geslacht, niveau van alcoholgebruik, leeftijd, sociaal-economische status en woonwijk?

Voor deze studie werden de gegevens gebruikt van 53.347 vrouwen en 53.143 mannen die deelnamen aan een continue retrospectieve follow-back dagboekenquête van het alcoholgebruik van de vorige week. Gekeken werd zowel naar het aantal geconsumeerde grammen alcohol per week in de horeca en het aantal gekochte grammen alcohol in de detailhandel voor consumptie thuis.

Uit de tijdreeksanalyses bleek dat de introductie van MUP samenhing met een daling van de gerapporteerde wekelijkse totale alcoholconsumptie van 5,94 gram. De daling van de horecaconsumptie was 2,67 gram, die van de consumptie thuis 3,27 gram.

De reductie was groter bij vrouwen dan bij mannen. Ook minderden zwaardere drinkers meer dan lichtere drinkers, met uitzondering van de 5% zwaarst drinkende mannen die zelfs méér gingen drinken. Secundaire voor-en-na-analyses tonen aan dat de vermindering van de consumptie groter was bij oudere respondenten en degenen die in betere wijken woonden. De introductie van MUP ging niet gepaard met een vermindering van de consumptie onder jongere mannen en mannen die in achterstandswijken woonden.

De auteurs concluderen dat er meer beleidsaandacht moet komen voor de zwaarst drinkende mannen, jongere mannen en mannen die in achterstandswijken wonen.

Rehm, J., O'Donnell, A., Kaner, E.F.S. et al. Differential impact of minimum unit pricing on alcohol consumption between Scottish men and women: controlled interrupted time series analysis. BMJ Open 2022;12:e054161.
DOI: 10.1136/bmjopen-2021-054161

Bron: BMJ Open.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl