NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Ook elke dag één glaasje vergroot de kans op borstkanker

2 oktober 2011

Onderzoekers van de Harvard Universiteit hebben nagegaan in welke mate regelmatig alcoholgebruik de kans op borstkanker bij vrouwen vergroot. Een veilige ondergrens konden zij niet aangeven. Ook één glas per dag bracht al een toename van het risico met zich mee.

Een onderzoeksgroep onder leiding van dr. W.Y Chen analyseerde de gegevens van 106.000 vrouwen uit de "Nurses Health Study". Die gegevens waren verzameld over een periode van bijna dertig jaar. De betreffende vrouwen behoorden alle tot de groep van de niet of zeer matig drinkenden. Eerder onderzoek had de effecten bij gemiddeld tot hoog alcoholgebruik al aangetoond. De effecten bij alcoholistes zijn reeds vele jaren bekend. Die werden tot voor kort echter meestal toegeschreven aan de slechte algehele conditie van die vrouwen, en niet aan alcohol.

De onderzoekers constateerden een duidelijke toename van het risico naarmate er meer gedronken werd. Bij maximaal één glas per dag, was het uitgangsrisico voor borstkanker verhoogd met 10 – 15% relatief. Bij elk glas per dag extra steeg het risico met nog eens 10% relatief (0,3% absoluut) ten opzichte van het uitgangsrisico.

Een gemiddelde vrouw van 50 jaar, heeft in de Verenigde Staten een uitgangsrisico voor borstkanker van 3%. Bij een consumptie van 3 tot 7 glazen per week, stijgt de kans dat zij borstkanker krijgt dus tot 3,3 – 3,45%. Voor de meeste vrouwen blijft dit dus een kleine kans. Maar wanneer de vrouw door haar persoonlijke situatie (leeftijd, gewicht, erfelijkheid, foliumzuur status) een hoger uitgangsrisico heeft, is ook het extra risico door alcoholgebruik dienovereenkomstig hoger. Heeft zij bijvoorbeeld een uitgangsrisico van 5%, dan stijgt haar risico voor elk dagelijks gedronken glas met 0,5% absoluut. Bij gemiddeld drie glazen per dag, wordt het dan al 6,5%.

De onderzoekers constateerden bij 3 glazen per week al een duidelijke verhoging van het risico. Daar beneden verdwijnt het effect in de spreiding van de meetnauwkeurigheid. Omdat het verloop van de risicotoename met de gedronken hoeveelheid tamelijk rechtlijnig is, kunnen we concluderen dat er geen veilige grens bestaat waarbeneden alcoholgebruik geen extra risico meebrengt. Een situatie vergelijkbaar met die bij alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.

De onderzoekers schrijven tenslotte nog over een dilemma dat er zou bestaan voor gezondheidsadviseurs. Enerzijds verhoogt matig alcoholgebruik de kans op borstkanker, maar anderzijds verlaagt het de kans op hart- en vaatziekten. Dat is echter een schijndilemma. Verlaging van de kans op hart- en vaatziekten valt ook zonder alcohol te bereiken. Door meer te bewegen, minder zout en dierlijk vet te consumeren, en meer groente en fruit, kan hetzelfde bereikt worden. En een dergelijk gezonder consumptiepatroon helpt ook mee om overgewicht te vermijden. Rode wijn valt perfect te vervangen door druivensap van blauwe druiven!

Artikel Journal of the American Medical Association.

Samenvatting D. Korf, eerder gepubliceerd in GO van Stichting ANGOB.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl