NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Licht alcoholgebruik kan al hartritmestoornissen veroorzaken

5 december 2016

De afgelopen decennia is er een stortvloed aan publicaties geweest waarin geconcludeerd werd dat matig alcoholgebruik de kans op een hartinfarct zou verkleinen. Een recente publicatie van prof. dr. P. Kistler van het Heart and Diabetes instituut in Melbourne, stelt daar tegenover dat diezelfde hoeveelheid alcohol de kans op onregelmatige hartslag fors vergroot.

De publicaties over een eventuele gunstige werking van alcohol op hart en bloedvaten, staan de laatste jaren meer en meer aan kritiek bloot. Vele zijn hun bewijskracht verloren doordat de groep niet-drinkers uit een mengsel van geheelonthouders en ex-drinkers bestond. En nu komt daar de publicatie van prof. Kistler bij, die de kans op ritmestoornissen uitbreidt naar veel lagere consumptieniveaus.

Van binge-drinkers is bekend dat zij vaak een onregelmatige hartslag of hart-flutteren ondervinden bij hun drinken. Het onderzoek van prof. Kistler en medewerkers laat nu zien dat die onregelmatigheid ook al optreedt bij geringere hoeveelheden alcohol. Het onderzoek had een looptijd van 12 jaar en omvatte 900.000 personen. Het werd afgelopen december gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology.

Onregelmatige hartslag, in de vorm van atrium fibrilleren, tast het hart aan en kan leiden tot hartfalen, hartstilstand, hartverlamming en dergelijke. Het kan dus even dodelijk zijn als de aderverkalking van de kransslagaderen die zoveel mensen proberen tegen te gaan met dat ene glaasje per dag. Aderverkalking is een afwijking van de stofwisseling van hart en bloedvaten, onregelmatige hartslag is een afwijking van het elektrische systeem van het hart.

Tegen onregelmatige hartslag wordt vaak de ingreep 'ablatie' toegepast. Kistler en medewerkers ontdekten dat het effect van ablatie door voortzetting van het alcoholgebruik op den duur teniet wordt gedaan.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Kistler cs is echter dat ieder dagelijks glas alcohol, de kans op onregelmatige hartslag met ongeveer 8% vergroot. Drie glazen per dag doen de kans op onregelmatige hartslag dus met bijna een kwart toenemen. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Kistler meent dat de uitkomst van zijn onderzoek bekend zou moeten worden bij al die mensen die dagelijks één of twee glaasjes drinken ter voorkoming van een hartinfarct: "Zij dienen te weten dat zij hiermee een ander risico binnenhalen."

Bron: Journal of the American College of Cardiology.

Samenvatting door D. Korf, eerder verschenen in GO van de Stichting ANGOB.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl