NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Sterfte en ziektelast als gevolg van alcoholische leverziekten zullen verder toenemen

5 maart 2023

In Hepatology International zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek van Liu (en anderen) naar de sterfte en de ziektelast als gevolg van alcoholische levercirrose en -kanker in de hele wereld. De onderzoekers analyseerden daartoe de cijfers van de Global Burden of Disease Study 2019.

Uit de studie blijkt dat de ziektelast als gevolg van alcoholische levercirrose en -kanker sinds 1990 stijgt en de voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers en ziektelast dalen of stabiel blijven. Dit betekent dat hoewel er meer mensen sterven en ziek zijn door deze aandoeningen, het aantal sterfgevallen en de ziektelast is gedaald als wordt gecorrigeerd voor leeftijd.

Het onderzoek bracht grote regionale verschillen aan het licht. Ontwikkelde regio’s hadden een hogere last van alcoholische leverkanker, terwijl onderontwikkelde regio's een hogere last van alcoholische levercirrose hadden.

Er waren ook significante verschillen tussen mannen en vrouwen. In 2019 vond 77,3% van de sterfgevallen als gevolg van alcoholische levercirrose plaats bij mannen, vergeleken met 22,7% bij vrouwen. Bovendien was de ziektelast als gevolg van alcoholische levercirrose bij mannen 4,5 keer hoger dan bij vrouwen.

De studie voorspelt dat als er geen verdere interventies komen, het aantal sterfgevallen en de ziektelast als gevolg van alcoholische leverziekten de komende 25 jaar zullen blijven toenemen, vooral onder mannen. Tegen 2044 zal het aantal sterfgevallen onder mannen als gevolg van alcoholische levercirrose naar verwachting 0,99 miljoen bedragen en dat onder vrouwen 0,25 miljoen. Het aantal sterfgevallen als gevolg van alcoholische leverkanker zal toenemen tot 0,23 miljoen, vooral bij mannen.

Liu, Y., Sun, Z., Wang, Q. et al. Contribution of alcohol use to the global burden of cirrhosis and liver cancer from 1990 to 2019 and projections to 2044. Hepatology International (2023).
https://doi.org/10.1007/s12072-023-10503-2

Bron: Hepatology International.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl