NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Hoe minder alcohol, hoe beter voor het hart

11 juli 2014

Ook een lage of matige consumptie van alcohol kan het risico op hartziekten of hoge bloeddruk vergroten. Aldus de uitkomst van een grootschalig onderzoek geleid door prof.dr. J. Casas, afgelopen juli gepubliceerd in de British Medical Journal. De opvatting dat gering alcoholgebruik een gunstig effect op hart en bloedvaten zou hebben, moet dus de prullenbak in.

Het verwoestende effect van zwaar alcoholgebruik op het hart is al meer dan een eeuw bekend. Sinds een jaar of vijfendertig verschijnen er echter regelmatig onderzoeksrapporten die concluderen dat een laag tot matig alcoholgebruik juist een gunstig effect op hart en bloedvaten zou hebben. Volgens professor Casas, hoogleraar epidemiologie aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, houden veel van die onderzoeken ten onrechte geen rekening met de leefstijl van de proefpersonen.

Veel epidemiologische conclusies zijn gebaseerd op wat de proefpersonen hebben medegedeeld over hun alcoholgebruik. Afhankelijk van de (sub)cultuur van die proefpersonen kan dit zowel tot overschatting als tot onderschatting van hun werkelijke alcoholconsumptie leiden. Ook is vaak geen rekening gehouden met sportbeoefening of overgewicht.

Casas en medewerkers splitsten de proefpersonen in een groep met het “Westerse gen” voor alcoholafbraak en een groep met het “Aziatische gen”. Laatstgenoemden hebben sneller last van onaangename gevolgen van alcoholconsumptie zoals blozen, duizeligheid en misselijkheid. Zij vormen daardoor een groep met gemiddeld een lagere alcoholconsumptie dan de groep met het Westerse gen. Overigens komt het Aziatische gen ook bij een minderheid (7%) van de Europeanen voor, en omgekeerd het Westerse gen bij een minderheid van de Aziaten.

Casas en medewerkers constateerden dat de groep met het Aziatische gen gemiddeld een lagere bloeddruk en een lager vetgehalte van hun lichaam (BMI) had. Maar ook hun kans op hartziekten bleek 10% lager te zijn. Vervolgens werden beide groepen opgesplitst naar lichte, matige en forse drinkers.

Bij deze groepen werd gekeken naar het effect van vermindering van de alcoholconsumptie. In alle gevallen resulteerde vermindering van de alcoholconsumptie in een verbetering van de cardiologische gezondheid. Van een gunstig effect van geringe consumptie (maximaal de veel aanbevolen twee glazen wijn per dag gedurende zes dagen per week) was geen spoor te bekennen. Blijkbaar is vermindering van de alcoholconsumptie altijd gunstig, ook voor mensen die al (heel) weinig drinken.

Mede-onderzoeker prof.dr. T. Chico, cardioloog aan de universiteit van Sheffield, constateert dat er nog nooit een steekhoudende theorie ter verklaring van een gunstig effect van alcohol of van rode wijn is opgesteld door biologen, farmacologen of medici. En hij voegt hier de goede raad aan toe : om je kans op hartziekten te verminderen moet je naar de groenteman gaan, niet naar de slijter.

Bron: British Medical Journal.

Samenvatting D. Korf, eerder gepubliceerd in GO van Stichting ANGOB.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl