NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Stoppen met drinken verlaagt de kans op mondholte- en slokdarmkanker

28 december 2023

Een nieuw onderzoek van het International Agency for Research on Cancer (IARC), vandaag online verschenen op de website van het New England Journal of Medicine, concludeert dat het stoppen met drinken gedurende langere tijd het risico op mondholte- en slokdarmkanker verlaagt.

Op initiatief van het IARC heeft een groot internationaal team van artsen en medische wetenschappers onderzoek gedaan naar het effect van stoppen met alcoholgebruik op het ontwikkelen van alcoholgerelateerde kanker. Om daar achter te komen, analyseerden ze gegevens uit meer dan 90 onderzoeken naar alcoholgerelateerde vormen van kanker.

Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende bewijs is dat stoppen met drinken het risico op mondholte- en slokdarmkanker vermindert. Voor mondholtekanker blijkt het stoppen met drinken gedurende 5 tot 9 jaar samen te hangen met een relatieve risicoreductie van 34%, en stoppen gedurende 10-19 jaar met een relatieve risicoreductie van 55%. Voor wat betreft slokdarmkanker betekent het stoppen met drinken van alcohol gedurende 5 tot 15 jaar een relatieve risicoreductie van 15% en werd niet-drinken gedurende 15 jaar of meer gekoppeld aan een relatieve risicoreductie van 65%. Onderzoekers vonden beperkt bewijs dat hetzelfde geldt voor strottenhoofd-, darm- en borstkanker, en onvoldoende bewijs voor keel- en leverkanker.

De onderzoekers merken op dat het niet de alcohol in de drankjes is die kanker veroorzaakt, maar acetaldehyde, dat als een giftige stof wordt beschouwd. Het wordt aangemaakt door enzymen in de lever tijdens het metabolisme van alcohol. Het is met name die stof die iemand een kater kan bezorgen. Het verminderen van de alcoholconsumptie, zo merkten ze op, vermindert de hoeveelheid acetaldehyde die door het lichaam wordt geproduceerd, wat op zijn beurt de kans op het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker verkleint.

Gapstur, S.M., Bouvard, V., Nethan, S.T. et al. The IARC perspective on alcohol reduction or cessation and cancer risk. New England Journal of Medicine 389 (2023) 2486-2494.
https://doi.org/10.1056/NEJMsr2306723

Bron: New England Journal of Medicine.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl