NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Alcoholgerelateerde ziektelast in 2016 hoger dan eerder gedacht

1 januari 2020

Deze studie betreft een herberekening van de schattingen in de Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study uit 2017 van het aantal alcoholgerelateerde doden en de alcoholgerelateerde ziektelast wereldwijd.

De schattingen van het aantal sterfgevallen van de GBD 2017 en die van de huidige studie zijn op mondiaal niveau vergelijkbaar. De nieuwe schattingen suggereren echter dat de wereldwijd aan alcohol toe te schrijven ziektelast in 2016 groter was dan eerder gedacht. Vooral de ziektelast in de regio's ten zuiden van de Sahara en in Oost-Europa zijn aanzienlijk hoger dan werd geschat door de GBD 2017.

De onderzoekers komen uit op wereldwijd 3,0 miljoen aan alcohol toe te schrijven sterfgevallen in 2016 en een ziektelast van 131,4 miljoen DALY's, overeenkomend met 5,3% van alle sterfgevallen en 5,0% van alle DALY's. Bovendien geven de resultaten van deze studie aan dat alcohol een belangrijke risicofactor is voor overdraagbare ziekten in aanvulling op niet-overdraagbare ziekten en verwondingen. De aan alcohol toe te rekenen ziektelast was hoger bij mannen dan bij vrouwen. Meer dan de helft van alle aan alcohol toe te schrijven sterfgevallen had betrekking op mensen jonger dan 60 jaar.

De onderzoekers schatten het aantal aan alcohol toe te schrijven sterfgevallen in Nederland in 2016 op 4.945.

K. Shield, J. Manthey, M. Rylett a.o. National, regional, and global burdens of disease from 2000 to 2016 attributable to alcohol use: a comparative risk assessment study. The Lancet Public Health 5 (2020) 1, PE51-E61. DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30231-2.

Bron: The Lancet.

mmc2_2.xlsxmmc2_2.xlsx (1,03 MB)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl