NL EN
DONEER NU!

Nieuwsbrief december 2019

19 december 2019

Vandaag is de december Nieuwsbrief voor donateurs van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP verschenen.

In de Nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan de visie van STAP op de voorgestelde nieuwe Alcoholwet. STAP is kritisch, want sommige voorstellen van staatssecretaris Paul Blokhuis zijn volgens haar in strijd met zijn voornemen alcoholproblemen te beperken.

Ook wordt in de Nieuwsbrief ingegaan op de plannen van de nieuwe Alliantie Alcoholbeleid Nederland om in 2020 een alcoholactieweek te organiseren.

Verder worden in de Nieuwsbrief actuele cijfers gepresenteerd over het hoofdelijk gebruik van alcohol in Nederland de afgelopen 5 jaar en wordt ingegaan op onderzoek van een stagiaire van STAP naar de inzet van testkopers bij de handhaving van de leeftijdsgrens.

nieuwsbrief-december-2019.pdfnieuwsbrief-december-2019.pdf (634 kB)

Nieuwsbrieven/donateursbrieven

Op de verzendlijst?

Degene die op de verzendlijst van de Nieuwsbrief geplaatst wil worden, kan daartoe een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@stap.nl.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl