NL EN
DONEER NU!

Alcohol en het puberbrein

Op 10 februari 2015 organiseerde het Trimbos-instituut i.s.m. STAP een expertmeeting voor professionals uit het preventiewerkveld over de stand van de kennis met betrekking tot alcohol en het puberbrein.

Op deze bijeenkomst presenteerde Sarai Boelema resulaten van haar promotieonderzoek en gaven Reinout Wiers en Eveline Crone een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek op hun betreffende vakgebied over het effect van alcohol op de ontwikkeling van het puberbrein.

Boelema - Alcohol use in adolescence (2,30 MB)

-

Crone - Testeron, alcohol en het ontwikkelende brein (1,15 MB)

-

Engels - Alcohol en het adolescente brein - conclusies (121 kB)

-

Verslag Expertmeeting Alcohol en het puberbrein (400 kB)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl