NL EN
DONEER NU!

Het hokjesdenken voorbij - gemeentelijk keetbeleid

Op 23 maart 2007 is een werkconferentie gehouden met de titel 'Het hokjesdenken voorbij - gemeentelijk keetbeleid'. Er waren ruim 100 deelnemers en diverse deskundigen gaven een reactie op de visienota 'Het hokjesdenken voorbij'.

Centrale thema's van deze dag waren: de verantwoordelijkheid van de gemeente, de risico's van (passief) gedogen, de wet- en regelgeving en effectieve interventies. Hieruit kwam naar voren dat vanuit het perspectief van VWS het handhaven van keten en hokken de enige optie is, wanneer de Drank- en Horecawet wordt overtreden (dit is in de meeste gevallen het geval). Vanuit VROM kwam ook naar voren dat er in de meeste gevallen sprake is van overtreding van wet- en regelgeving en dat gedogen dan in principe geen optie is. Wel gaf de spreker vanuit VROM aan dat vanwege de sociale aspecten van het keten en hokken fenomeen een integraal beleid noodzakelijk is. Vanuit de VWA werd hun aanpak op het gebied van keten en hokken (eerst de meest commerciƫle keten aanpakken) neergezet. In de discussie kwam onder meer naar voren dat er gezocht wordt naar een evenwicht tussen streng handhaven en een "meer positieve benadering". Ook werd gesteld dat deze twee niet tegenover elkaar hoeven staan en juist naast elkaar wederzijds ondersteunend werken.

ProgrammaProgramma (32,5 kB)

Handout: voorbeelden gemeentelijk keetbeleidHandout: voorbeelden gemeentelijk keetbeleid (257 kB)

Verslag van de werkconferentieVerslag van de werkconferentie (69,8 kB)

Presentatie-dia's STAPPresentatie-dia's STAP (5,83 MB)

Presentatie dia's VWSPresentatie dia's VWS (134 kB)

Presentatie dia's VROMPresentatie dia's VROM (1,40 MB)

Presentatie dia's VWAPresentatie dia's VWA (747 kB)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl