NL EN
DONEER NU!

Informatiebijeenkomsten DHW 2011

Bijeenkomsten 2011

September en december 2011 hebben er vier informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over de nieuwe Drank- en Horecawet. In Assen, Eindhoven, Utrecht en Den Haag zijn gemeenten geïnformeerd door diverse praktijkdeskundigen op het gebied van de Drank- en Horecawet en het gemeentelijk toezicht. Aanwezige experts waren o.a. beleidsmakers van de nVWA, ervaren toezichthouders uit de pilotgemeenten en juridische deskundigen op het gebied van de nieuwe DHW. De focus van de bijeenkomsten lag op de organisatorische voorbereidingen van de overdracht van het toezicht. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen opgedaan tijdens de Pilot Toezicht Drank- en Horecawet, die in een aantal gemeenten ter voorbereiding op de decentralisatie van de toezichtfunctie heeft plaatsgevonden.

Lokale/regionale bijeenkomst
We kunnen met de DHW en toezichtsdeskundigen ook lokaal een bijeenkomst organiseren over de nieuwe DHW. Dat maakt het mogelijk in 1 keer meer lokale stakeholders (zoals de gemeenteraad, het college of ambtenaren) te informeren. En we kunnen direct in gaan op lokale vragen en plannen. Wilt u meer informatie over bv. mogelijkheden of kosten van deze lokale training neemt u dan contact met ons op.

Img 1339

Hieronder vindt u de powerpoint presentaties van de sprekers op de eerdere landelijke voorlichtingsbijeenkomsten in 2011.

Nieuwe DHW (Sandra van Ginneken)Nieuwe DHW (Sandra van Ginneken) (1,43 MB)

Prioriteiten alcoholbeleid (Joost Mulder)Prioriteiten alcoholbeleid (Joost Mulder) (2,66 MB)

Pilotgemeente Leeuwarden Pilotgemeente Leeuwarden (143 kB)

Toezicht op de DHW (Marian Gacsbaranyi, nVWA)Toezicht op de DHW (Marian Gacsbaranyi, nVWA) (1,32 MB)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl