NL EN
DONEER NU!

STAP ACTUEEL

Gesubsidieerde landbouwprojecten Heineken in Afrika mislukt (25 maart 2019)
Heineken kreeg miljoenen euro subsidie voor landbouwprojecten in Afrika, die de regering prijst als hét voorbeeld van geslaagd beleid van hulp en handel. De doelstelling van 60% lokale productie in 2020, die ’s werelds tweede bierbrouwer zichzelf heeft gesteld, zal echter bij lange na niet worden gehaald. Het huidige percentage is 37%, een daling van 11 procentpunt ten opzichte van acht jaar geleden. Dat valt te lezen in een artikel van Olivier van Beemen in Follow the Money. Lees verder >>
Voorzieningenrechter: "Sluiten café niet in strijd met Protocol Rechten van de Mens" (22 maart 2019)
De voorzieningenrechter in Gelderland heeft geoordeeld dat het intrekken van een Drank- en Horecawetvergunning niet in strijd is met artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het Protocol). Lees verder >>
Onderzoekers genezen ratten even van hun alcoholverslaving (22 maart 2019)
Het is wetenschappers gelukt om ratten van hun alcoholverslaving af te helpen met lasers. Ze gebruikten de laserstralen om tijdelijk specifieke neuronen in het brein van de ratten uit te schakelen. Hierdoor hield de hunkering naar alcohol bij de knaagdieren abrupt op en werden zelfs fysieke symptomen van ontwenning onderdrukt. Lees verder >>
Alcoholgebruik oorzaak van honderdduizenden kankerdoden (22 maart 2019)
Alcoholgebruik was in 2016 de oorzaak van 376.200 kankersterfgevallen wereldwijd, 4,2% van alle kankersterfte. Het gaat om kanker aan de mond, keelholte, hypofarynx, strottenhoofd, slokdarm, maag, dikke darm, rectum, lever en vrouwelijke borst. Dat blijkt uit een onderzoek van Jürgen Rehm a.o., recent gepubliceerd in Current Nutrition Reports. Lees verder >>
Duitsland: veel schade aan derden door alcoholgebruik (22 maart 2019)
Onlangs is in Duitsland een schatting gemaakt van de morbiditeit en mortaliteit bij derden als gevolg van alcoholgebruik in 2014. Het ging met name om (1) het foetaal alcoholsyndroom en andere stoornissen bij pasgeborenen, (2) verkeersdoden en (3) doden als gevolg van alcoholgerelateerd interpersoonlijk geweld. Lees verder >>
Gratis bier als je reclame maakt voor de kroeg (22 maart 2019)
De app Nocto beloont binnenkort het delen van foto's en video's in zijn of haar favoriete kroeg of eetcafé. Volgende week donderdag is de lancering. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.
PRIVACYBELEID STAP. In onderstaand document vindt u alle informatie over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
Speciale links: