NL EN
Steun het werk van STAP!

STAP ACTUEEL

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP ontvangt geen subsidie en is dus afhankelijk van opdrachten en donaties. Daarom vragen we u als bezoeker van www.stap.nl ons werk te steunen met een eenmalige gift.

Klik hier voor meer informatie.

Grote verschillen in naleving leeftijdsgrens door slijters (27 oktober 2016)
Eerder dit jaar deed Bureau Nuchter onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens alcohol door diverse verstrekkers. Toen bleek het gemiddelde percentage voor de gehele slijtersbranche 61,8% te bedragen. Nu is dit cijfer uitgesplitst naar type slijterij. Lees verder >>
Onderzoek evaluatie Landelijke Examen Commissie Verklaring Sociale Hygiëne (27 oktober 2016)
Profacto heeft onderzoek gedaan naar de Landelijke Examen Commissie die de bewijsstukken Verklaring Sociale Hygiëne verstrekt. Lees verder >>
Rapport Bureau Youngworks naar drinksettings jongeren (27 oktober 2016)
Het Bureau Youngworks heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar de vraag in welke settings welke hoeveelheid (en soorten) alcohol wordt geconsumeerd door jongeren tussen 13 en 23 jaar. De onderzoeksresultaten staan beschreven in het rapport ‘Onderzoek drinkgedrag jongeren’. Lees verder >>
Resultaten enquete onder toezichthouders Drank- en Horecawet (27 oktober 2016)
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in opdracht van het ministerie van VWS een enquête gehouden naar de ervaringen van toezichthouders Drank- en Horecawet met de handhaving van deze wet. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport. Lees verder >>
Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving Drank- en Horecawet (27 oktober 2016)
Vandaag heeft staatssecretaris Martin van Rijn een onderzoek naar de stand van zaken v.w.b. het lokaal toezicht op de naleving Drank- en Horecawet naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder >>
Meer alcoholgerelateerde ongevallen, geweldsplegingen en suïcide op SEH-afdelingen (27 oktober 2016)
In 2015 werden naar schatting 15.200 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
STAP supports: