NL EN
DONEER NU!

STAP ACTUEEL

Gemeente Utrecht gaat alcoholgebruik in park onderzoeken (14 augustus 2018)
Utrecht gaat het gebruik van alcohol in park Lepelenburg onderzoeken. In mei kaartte de PvdA in Utrecht het alcoholgebruik in het park aan en de toegenomen overlast die daarmee gepaard zou gaan. Lees verder >>
STAP kritisch over EU wijnpromotiegelden (14 augustus 2018)
De Europese Unie, meer in het bijzonder het Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI), kent promotiefondsen voor agrarische producten. In dat kader worden enorme sommen geld besteed aan het promoten van alcoholhoudende dranken (met name wijn) door middel van zogenaamde 'promotieprogramma's'. STAP heeft de Europese Commissie laten weten kritiek hierop te hebben. Lees verder >>
Raad van State heeft advies uitgebracht over initiatiefwet Ziengs (14 augustus 2018)
De Raad van State heeft afgelopen week haar advies vastgesteld over het ‘Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules’, kortweg de Wet regulering mengformules genoemd. Lees verder >>
Bierdrinker kiest vaker speciaal, alcoholvrij en alcoholarm bier (14 augustus 2018)
Hoewel pils nog altijd het meest gedronken bier is, neemt het gebruik van speciaalbier en alcoholvrije en -arme bieren toe. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende Nationaal Bieronderzoek onder 1.000 bierdrinkende Nederlanders van Nederlandse Brouwers. Lees verder >>
Student in nauw door stress en 'drank- en drugscultuur' (14 augustus 2018)
Steeds meer studenten van de Universiteit Twente hebben psychische problemen, soms in combinatie met een verslaving. Lees verder >>
KEI-Groningen: begeleid dronken studenten (10 augustus 2018)
Sinds 2010 kwamen minstens zeven studenten in Groningen om het leven door alcoholincidenten. Ze vielen uit ramen of verdronken na het stappen. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.
PRIVACYBELEID STAP. In onderstaand document vindt u alle informatie over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
Speciale links: