NL EN
Steun het werk van STAP!

STAP ACTUEEL

NVDI is geen voorstander van blurring met alcohol (27 september 2016)
De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) heeft al een aantal keren mondeling aangeven geen voorstander te zijn van blurring met alcohol. De NVDI wil nu ook schriftelijk haar zorgen uitspreken over de ontwikkeling ten aanzien van blurring en in het bijzonder over de pilot mengvormen winkel en horeca van de VNG, ook wel aangeduid als de blurring-pilot. Lees verder >>
College Nijmegen wil vier nachtwinkels toestaan (27 september 2016)
Het College van Burgemeester en Wethouders is voornemens vier nachtwinkels in Nijmegen toe te staan. Twee hiervan komen in het stadscentrum en de andere twee daarbuiten. Lees verder >>
Patiëntenvereniging: "Leverpatiënt krijgt te vaak stempel van alcoholist" (27 september 2016)
20% van de leverziekten heeft met alcohol te maken, zo'n 80% van alle leverziekten heeft andere oorzaken, zoals een auto-immuunstoornis of erfelijkheid. Dat stellen belangenorganisaties voor leverpatiënten maandag. Toch denken Nederlanders vaak dat ziektes aan de lever komen door te hoge alcoholconsumptie. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan duizend mensen. Lees verder >>
Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol (27 september 2016)
De Eerste Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aangenomen dat de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert en de mogelijkheid biedt geweldplegers strenger te straffen. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2017 gefaseerd in werking. Lees verder >>
Van Dalen reageert op brief burgemeester van Oss (27 september 2016)
Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, heeft de burgemeester van Oss gisteren schriftelijk laten weten verheugd te zijn met haar beslissing om geen vervolg te geven aan de blurring-pilot 'Vernieuwend ondernemerschap'. Lees verder >>
Oss stopt met proef alcohol bij winkels in de binnenstad (24 september 2016)
De burgemeester van Oss heeft het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP gisteren laten weten dat de pilot ‘Vernieuwend Ondernemerschap’ 1 oktober a.s. stopt en, mede naar aanleiding van een handhavingsverzoek van STAP, géén vervolg krijgt. Vanaf volgende week zal het in Oss niet langer zijn toestaan in afwijking van de Drank- en Horecawet te handelen. De burgemeester zegt toe waar nodig, handhavend op te treden. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.
STAP supports: