NL EN
Steun het werk van STAP!

STAP ACTUEEL

==============================================================================

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP ontvangt geen vaste subsidie en is dus deels afhankelijk van giften en donaties. Daarom vragen we u als bezoeker van www.stap.nl ons werk te steunen met een eenmalige gift via IDEAL.

Klik hier voor meer informatie.

===============================================================================

Tweede Kamer blijft doorvragen over positie Bureau Nuchter (29 januari 2015)
De Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer heeft opheldering gevraagd over de positie van het Bureau Nuchter. Lees verder >>
David Beckham middelpunt van drankrel (28 januari 2015)
David Beckham is, door het promoten van sterke drank, het onderwerp van een verhitte discussie tussen de Britse reclamecodecommissie en de alcoholwaakhond. Lees verder >>
Verenigingen in Dalfsen in de fout (28 januari 2015)
Sportkantines, kulturhuzen en kerkelijke instanties in Dalfsen houden ze zich niet aan de regels van de Drank- en Horecawet. Jongeren kunnen daar gewoon drank halen. Dat zegt burgemeester Han Noten. Lees verder >>
Sligro Deventer: géén vergunning en toch detailhandel in sterke drank (28 januari 2015)
De gemeente Deventer is voornemens op korte termijn een last onder dwangsom op te leggen aan Sligro. De groothandel oefent naar de mening van de gemeente Deventer het slijtersbedrijf uit zonder de daartoe vereiste vergunning. Lees verder >>
Horecaconvenant Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen (27 januari 2015)
De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben een convenant gesloten met de commerciële en paracommerciële horeca (dorpshuizen en sportkantines). Met het convenant Horeca en Alcoholmatiging willen horecaondernemers en beide gemeenten een goede uitvoering geven aan de regels die op de horeca van toepassing zijn. Lees verder >>
Amendement Leijten/Dik-Faber verworpen (27 januari 2015)
De Tweede Kamer heeft het amendement Leijten/Dik-Faber dat tot doel had te regelen dat verkopers van tabakswaren en alcoholhoudende dranken gebruik moeten maken van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem, verworpen. Lees verder >>

COPYRIGHT © STAP. Overname van door de webredactie geschreven berichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.