NL EN
DONEER NU!

Doelstelling

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft ten doel:
a. Het bevorderen van een kritische stellingname door overheden en bevolking ten opzichte van overmatig gebruik van alcoholhoudende dranken, welk gebruik nadelen met zich meebrengt voor welzijn van mens en samenleving.
b. Het beïnvloeden van drinkgewoonten in die zin dat het overmatige gebruik en het gebruik in risicovolle situaties wordt teruggedrongen.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl