NL EN
DONEER NU!

Algemene links

 • www.aa-nederland.nl
  De Nederlandse website van de Anonieme Alcoholisten.
 • www.al-anon.nl
  Dit is een website voor familie en vrienden van alcoholisten. Op deze site worden o.a. ervaringen gedeeld.
 • www.alcoholinfo.nl
  Deze website van het Trimbos-instituut geeft algemene informatie over alcoholgebruik.
 • alcohol.startpagina.nl
  De startpagina over alcohol.
 • www.angob.nl.
  Website van de Stichting ANGOB met feiten en commentaren over alcohol en alcoholbeleid.
 • dhwinspecteur.nl.
  Deze website is van de Nederlands Vereniging voor Drank en Horeca Inspecteurs.
 • www.eurocare.org
  STAP is lid van EUROCARE, een Europese alliantie van NGO's op het terrein van alcoholpreventie en -beleid.
  www.expertisecentrumalcohol.trimbos.nl
  Website voor professionals van het Trimbos-instituut.
 • www.gezondegeneratie.nl/alcohol
  De alcoholpagina's van het project De Gezonde Generatie van de Stichting Samenwerkende Gezondheidsfondsen.
 • hsn-horeca.nl
  Website van opleidingsinstituut Horeca Stichting Nederland.
 • www.loketgezondleven.nl
  Het thema alcohol binnen de Handreiking Gezonde Gemeente biedt beleidsmedewerkers bij gemeenten en GGD-en informatie, tips en voorbeelden om met samenwerkingspartners alcoholbeleid te onderbouwen en in te vullen.
 • movendi.ngo
  Movendi International is de grootste mondiale beweging op het terrein van alcoholpreventie.
 • www.sobrietas.nl
  Sobrietas is een katholieke matigheidsbeweging die bestaat sinds 1895. Het doel van Sobrietas is het bevorderen van een geest van levenseenvoud, die zich uit in evenwichtigheid, duurzaamheid en soberheid.
 • www.trimbos.nl
  Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.
 • www.verslavingskundenederland.nl
  Verslavingskunde Nederland is een landelijk expertisenetwerk waarin verslavingszorginstellingen, cliëntenvertegenwoordigers en kenniscentra samenwerken om preventie, behandeling, herstel en reclassering te ontwikkelen en verbeteren.
 • staatvenz.nl.
  Volksgezondheidenzorg.info biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde cijfers.
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl