AlcoholvrijeOmngeving.nl

Good practices

Werkweken en excursies

Naast het schoolfeest zijn ook werkweken en buitenlandse excursies voor leerlingen momenten om met alcohol te experimenteren. Omdat het vaak de oudere leerlingen betreft, zijn er scholen die hier wel beperkt gebruik van bier en wijn toestaan, ook als hun schoolfeesten alcoholvrij zijn. Omdat de vaste structuur van het schoolleven wordt losgelaten zijn regels lastiger te handhaven.

Het is van groot belang dat ouders en leerlingen voor vertrek op de hoogte worden gesteld van de regels en sancties die de school stelt wat betreft alcohol tijdens werkweken en excursies. Het is aan te raden de regels en sancties in een brief aan de ouders vast te leggen.

Tips voor alcoholvrije werkweken:
- neem blaasapparatuur mee ter controle
- regel gastgezinnen in plaats van hotels en maak afspraken met de gastgezinnen
- check de hotelkamers en tassen op meegesmokkelde alcohol
- geef als docent het juiste voorbeeldgedrag

Oosterlicht College: ouderavond + contract

Het Oosterlicht College in Nieuwegein doet meer dan alleen het organiseren van een informatiebijeenkomst voor leerlingen en ouders. Leerling en ouder moeten een contract ondertekenen waarin de regels en sancties van de werkweek staan vastgelegd. Een overtreding van de regels kan ook op deze school een ticket naar huis betekenen.

Contract excursiesContract excursies (27,8 kB)

CSG Dingstede: brief naar ouders + contract

Scholengemeenschap CSG Dingstede stuurt alle ouders en verzorgers van de leerlingen die op schoolreis gaan een brief. In deze brief staat o.a. de regel dat alcoholgebruik tijdens de reis niet is toegestaan. De ouders/verzorgers wordt gevraagd deze brief goed te lezen en een antwoordformulier te ondertekenen. Door het antwoordformulier te tekenen geven ouders/verzorgers te kennen dat zij akkoord gaan met de regels die in de brief staan. Tevens dient de leerling dit formulier ook te ondertekenen, waarmee hij of zij aangeeft zich aan de afspraken te zullen houden. De leerling kan bij overtreding van de regels op eigen kosten naar huis wordt gestuurd.

Brief schoolreis SCG Dingstede Brief schoolreis SCG Dingstede (2,65 MB)

Antwoordformulier CSG DingstedeAntwoordformulier CSG Dingstede (1,91 MB)