AlcoholvrijeOmngeving.nl

Alcoholvrije school logisch

Op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (de voorganger van de Alcoholwet) gewijzigd. In het kort houdt deze wijziging in dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken (bier, wijn en mixdranken) is verhoogd van 16 naar 18 jaar. De leeftijdsgrens voor sterke drank was al vele decennia 18 jaar. Dit betekent dat sinds 1 januari 2014 verstrekkers van alcoholhoudende dranken strafbaar zijn als ze alcohol aan jongeren verkopen zonder vooraf nauwkeurig te hebben vastgesteld of de koper wel 18 jaar of ouder is. Verder zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer zij in het openbaar alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben. Dit verbod geldt op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitzondering van winkels, dus op de openbare weg, overdekte winkelstraten, in parken en ook in de horeca. Het in bezit hebben van alcohol in de privésetting is niet strafbaar.

Sinds juli 2021 is ook de volwassene die op voor publiek toegankelijke plaatsen alcohol doorgeeft aan een jongere onder de 18 jaar strafbaar. Dit wordt wederverstrekking genoemd.

“De wet betekent dus dat aan vrijwel alle leerlingen van een school voor voortgezet onderwijs geen alcohol verkocht mag worden en dat zij op voor publiek toegankelijke plaatsen geen alcohol mogen bezitten, is het heel logisch uw school alcoholvrij te maken. Alcoholvrij betekent dat er in uw gebouw, op uw terrein en tijdens al uw activiteiten geen alcohol wordt geschonken en gebruikt. Met ‘al uw activiteiten’ bedoelen we naast lessen en ouderavonden ook feesten, kampen, werkweken, sportdagen en excursies. Dat geldt voor de leerlingen, het personeel maar ook voor hun ouders, voor zover zij aanwezig zijn.”

Dat een school alcoholvrij is wordt inmiddels ook breed gesteund. Bijna alle ouders van pubers (97%) vinden dat scholen rook- en alcoholvrij moeten zijn en 86% is het eens met de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. Dit blijkt uit de factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Op weg naar de Alcoholvrije School - Tips 2011Op weg naar de Alcoholvrije School - Tips 2011 (1,10 MB)

Meedoen aan het keurmerk - voor Gemeenten 2012Meedoen aan het keurmerk - voor Gemeenten 2012 (135 kB)

Meedoen aan het keurmerk - voor Scholen 2014Meedoen aan het keurmerk - voor Scholen 2014 (138 kB)

Factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015Factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015 (1,89 MB)