AlcoholvrijeOmngeving.nl

Regionale/ lokale projecten

Verzuip jij je toekomst?! Zuid-Holland Zuid

Verzuip jij je Toekomst?! organiseert activiteiten gericht op het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Denk daarbij aan voorlichting, maar ook strengere regelgeving en handhaving. In Verzuip jij je Toekomst?! werken 16 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid onder regie van de Dienst Gezondheid & Jeugd samen met GGZ-instellingen, het Openbaar Ministerie en de politie.

Laat ze niet verzuipen! Zeeland

De campagne 'Laat ze niet (ver)zuipen!' is een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Indigo preventie, Politie Zeeland en andere maatschappelijke partners om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Net als in de rest van Nederland drinken de Zeeuwse jongeren te veel, te vaak en al op veel te jonge leeftijd. Het project de Alcoholvrije School wordt in 2012 aangeboden aan alle Zeeuwse scholen. Lees meer op Laat ze niet verzuipen!

De Alcoholvrije School Leiden

In samenwerking met de GGD Hollands Midden en met middelen van Fonds 1818 zijn 23 VO en VSO scholen in Leiden benaderd om mee te doen aan de Alcoholvrije School. Zeven scholen hebben een volledig alcoholvrij beleid en ontvingen het keurmerk op 24 oktober 2012. Zie ook de uitzending van Unity TV Leiden inBeeld: Scholen Alcoholvrij.

FrisValley Foodvalley

Het Fris Valley project richt zich op het terugdringen van binge-drinken en dronkenschap bij jongeren onder de 24 jaar en voorkomen dat jongeren voor hun zestiende beginnen met drinken. De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg, Veenendaal en Rhenen doen daaraan mee. Uitgangspunt van Fris Valley is om in de omgeving van jongeren de aanwezigheid van alcohol zoveel mogelijk te beperken. Onderzoek leert dat dit één van de meest effectieve methoden is om alcoholgebruik op te jonge leeftijd tegen te gaan.
De Alcoholvrije School is een speerpunt in het project. Alle scholen in de regio zijn benaderd om alcoholvrij te worden en een aantal scholen wordt momenteel ondersteunt om dit in de praktijk te brengen.
Voor meer informatie zie Fris Valley.

Rotterdam

In Rotterdam is onderzoek gedaan naar het alcoholbeleid en -gebruik op 23 scholen. Daaruit blijkt dat Rotterdamse scholieren minder alcohol drinken op schoolfeesten en werkweken vergeleken met landelijke cijfers, maar net zoveel alcohol drinken onder schooltijd (14%). Op een aantal scholen is het alcoholgebruik hoger dan gemiddeld. Alle Rotterdamse scholen waren uitgenodigd voor een conferentie over de alcoholvrije school in oktober 2011, georganiseerd in samenwerking met de GGD Rotterdam Rijnmond.

Amersfoort Fris

Met het project Amersfoort Fris wil de gemeente samen met andere organisaties het gebruik van alcohol door jongeren onder de 16 jaar tegengaan en het alcoholgebruik door jongeren tot 24 jaar verminderen. Het project richt zich op de omgeving van jongeren; ouders, verkopers van alcohol en scholen. De GGD heeft alle scholen voor voortgezet onderwijs benaderd met een 'fris aanbod' om alcoholvrij te worden. Een aantal scholen heeft hier positief op gereageerd en Mavo Muurhuizen en het Van Lodenstein College zijn de eerste scholen in Amersfoort die het keurmerk alcoholvrije school verdienen.
De GGD ondersteunt alcoholvrije scholen en stelt blaasapparatuur beschikbaar voor scholen om indrinken bij schoolfeesten te voorkomen. Ter aanmoediging kregen de alcoholvrije scholen van de wethouder een waardebon van € 1.000,- voor de organisatie van een alcoholvrij schoolfeest.

Gemeente Westland

De gemeente Westland ziet graag dat scholen een alcoholvrije omgeving zijn waarbij volwassenen voorbeeld gedrag laten zien. De gemeente heeft daarom een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld voor 100% alcoholvrije scholen. Dit logo 'Helemaal Alcoholvrij ' wordt niet zomaar verstrekt; de school moet 100% alcoholvrij zijn. Zowel voor leerlingen als voor leraren geldt er een verbod op alcohol, waardoor er bijvoorbeeld ook op personeelsfeesten en ouderavonden geen alcohol mag worden geschonken.
De Lentiz Dalton MAVO te Naaldwijk was de eerste school die volgens de spelregels voor 100% alcoholvrij functioneerde en dus het keurmerk mocht voeren. Deze school vormde ook de aanzet voor de gemeente Westland om dit keurmerk te ontwikkelen. De gemeente wilde een initiatief als deze erkenning geven en voortgang van het beleid waarborgen, ook wil zij hiermee andere scholen motiveren een voorbeeld aan de Lentiz Dalton te nemen.
Voor meer informatie zie www.gemeentewestland.nl.

Samen aan de slag Gooi & Vechtstreek

De GGD Gooi en Vechtstreek voert het project “Samen aan de slag". Dit project zet zich in om riskant alcoholgebruik onder jongeren in Gooi en Vechtstreek terug te dringen. Voor een effectieve aanpak richt ze zich op een combinatie van regelgeving, handhaving en voorlichting.
Voor middelbare scholen heeft het project verschillende handreikingen om ze te ondersteunen in het terug dringen van alcoholgebruik onder jongeren; voorlichting en een aantal bruikbare documenten. Een voorbeeld is een nieuwe interventie die het project in december ontwikkeld heeft en door scholen erg enthousiast ontvangen is, is dat scholen als ze schoolfeesten geven voorafgaand aan de alcoholverkopers in de buurt een brief sturen met de vraag op de dag van het feest extra alert te zijn op de verkoop van alcohol, niet aan jongeren onder de 16, om zo samen het indrinken te voorkomen.

Rijnstreek

Op donderdag 8 december 2016 reikte wethouder Han de Jager het keurmerk Alcoholvrije School uit aan het CSG Groene Hart Lyceum, CSG Groene Hart Topmavo, Ashram College Nieuwkoop, Scala College Diamantstraat en het Wellantcollege Alphen aan den Rijn. In de regio Rijnstreek werken de scholen, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).