AlcoholvrijeOmngeving.nl

Voorlichting op school

Diverse organisaties hebben lesmaterialen of andere methoden ontwikkeld over alcohol die scholen kunnen gebruiken.

Gezonde school

Gezonde leerlingen hebben meer kans op goede schoolprestaties, een goede gezondheid, en maatschappelijk succes. Daarom werken al veel scholen met de Gezonde School -aanpak. Voorlichting alleen is niet genoeg. Werkt u met de Gezonde School -aanpak, dan vertelt u uw leerlingen natuurlijk over alcohol en wat het met ze kan doen. Maar daarnaast signaleert u of een leerling problematisch alcoholgebruik vertoont. En heeft u aandacht voor de schoolomgeving- en het schoolbeleid: binnen de school zijn regels over het gebruik van alcohol en op schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken. De Gezonde School -aanpak helpt u hierbij. Op de themapagina ‘Roken, alcohol en drugs’ van de website www.gezondeschool.nl vindt u meer achtergrondinformatie, lesmaterialen of andere ideeën om planmatig te werken aan alcoholpreventie.

Gezonde school logo rgb groot

Happy Drinks

Happy Drinks zijn spannende alcoholvrije dranken die een kick geven en een alternatief kunnen bieden voor alcohol. Met topkok Pierre Wind als ambassadeur. De Happy Drinks worden ingezet om het imago van alcoholvrije dranken te verbeteren. Het doel is om het aanbod van alcoholvrije dranken te vergroten en aantrekkelijker te maken op plekken waar jongeren alcohol drinken of kunnen bestellen, waardoor de Happy Drinks een echt alternatief kunnen vormen. Zie voor meer informatie en recepten: www.happydrinks.nl

Happy drinks logo

'De gezonde school en genotmiddelen'

Het Trimbos-Instituut heeft lesmaterialen voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs (De Gezonde School en Genotmiddelen) over alcohol, drugs en roken.
Het project 'De Gezonde school en Genotmiddelen' voor het voortgezet onderwijs is een onderdeel van de afdeling Preventie van het Trimbos-instituut. Het project bestaat uit verschillende onderdelen die de ingrediënten vormen voor een genotmiddelenbeleid op school. Leerlingen krijgen les over tabak, alcohol en drugs. De school maakt een reglement, geeft aandacht aan signaleren en begeleiden van problematisch gebruik en betrekt ouders bij het project.
Meer informatie kunt u vinden op de website: http://www.dgsg.nl.

Bij de uitvoering van De gezonde school en genotmiddelen is de GGD of instelling voor verslavingszorg uit de regio betrokken. Klik hier om de contactpersoon bij u in de regio te vinden.

Overige organisaties en methoden