AlcoholvrijeOmngeving.nl

Voorlichting op school

Diverse organisaties hebben lesmaterialen of andere methoden ontwikkeld over alcohol die scholen kunnen gebruiken.

Gezonde school

Gezonde leerlingen hebben meer kans op goede schoolprestaties, een goede gezondheid, en maatschappelijk succes. Daarom werken al veel scholen met de Gezonde School-aanpak. Voorlichting alleen is niet genoeg. Werkt u met de Helder op school-aanpak, dan vertelt u uw leerlingen natuurlijk over alcohol en wat het met ze kan doen. Maar daarnaast signaleert u of een leerling problematisch alcoholgebruik vertoont. En heeft u aandacht voor de schoolomgeving- en het schoolbeleid: binnen de school zijn regels over het gebruik van alcohol en op schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken. De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij. Op de website Gezonde school vindt u meer achtergrondinformatie, lesmaterialen of andere ideeën om planmatig te werken aan alcoholpreventie.

Gezonde school logo rgb groot

Happy Drinks

Happy Drinks zijn spannende alcoholvrije dranken die een kick geven en een alternatief kunnen bieden voor alcohol. Met topkok Pierre Wind als ambassadeur. De Happy Drinks worden ingezet om het imago van alcoholvrije dranken te verbeteren. Het doel is om het aanbod van alcoholvrije dranken te vergroten en aantrekkelijker te maken op plekken waar jongeren alcohol drinken of kunnen bestellen, waardoor de Happy Drinks een echt alternatief kunnen vormen. Zie voor meer informatie en recepten:
pierrewind.nl.

Happy drinks logo

Helder op school

Het bekendste schoolvoorlichtingsprogramma over alcohol is door het Trimbos-instituut ontwikkeld. Het gaat om het programma 'Helder op School', vroeger 'De Gezonde School en Genotmiddelen' genaamd. Het omvat materalen gericht op het primair onderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs, het MBO en het HBO/WO. De uitvoering is zoveel mogelijk op regionaal niveau door preventiewerkers van de GGD en de regionale instellingen voor verslavingszorg. Deze preventiewerkers zijn getraind door het Trimbos-instituut.

In het programma wordt niet alleen aandacht besteed aan alcohol, maar ook aan tabak, drugs en gamen. 'Helder op School' is een integraal programma.
Het kent 4 pijlers:
1. Beleid. De basis is een goed beleid met heldere afspraken die bij iedereen bekend zijn.
2. Educatie. De lesprogramma’s en materialen zijn afgestemd op niveau en leeftijd van de leerlingen of studenten, geven actuele informatie en leren hen vaardigheden om eigen keuzes te kunnen maken.
3. Signaleren. Het signaleren en begeleiden van individuele leerlingen met (beginnende) problemen op dit gebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van medewerkers van de school en een gedegen zorgplan.
4. Omgeving. De fysieke omgeving is zoveel mogelijk aangepast, bijvoorbeeld met een rookvrij schoolterrein, en de sociale omgeving - de ouders - wordt actief betrokken met informatie en speciale ouderavonden.

In de ruim 30 jaar dat het programma bestaat, is het steeds verder ontwikkeld en is ook veel onderzoek gedaan naar de effecten. De opzet van de niveau- en leeftijdsspecifieke educatiematerialen is gebaseerd op onderzoek naar wat werkt op welke leeftijd.

Het streven van 'Helder op School' is om door onderzoek, ontwikkeling en innovatie in nauwe betrokkenheid met de doelgroep, leerlingen en studenten bewust te maken van de gevolgen van roken, het gebruik van alcohol en drugs en overmatig gamen, om hen te stimuleren om niet te gaan roken, geen drugs te gebruiken, niet te veel te gamen en verantwoord om te gaan met alcohol vanaf 18 jaar. Om dit te kunnen realiseren betrekt 'Helder op School' nadrukkelijk de schoolomgeving en de ouders van de leerlingen bij de uitvoering van het programma.

Zie: Helder op school.

Helder op school

Overige organisaties en methoden