AlcoholvrijeOmngeving.nl

Keurmerk Alcoholvrije School

Het project de Alcoholvrije School richt zich op het terugdringen van binge-drinken en dronkenschap bij scholieren en het voorkomen dat jongeren voor hun 18e beginnen met drinken. Onderzoek leert dat beperken van de beschikbaarheid van alcohol één van de meest effectieve methoden is om alcoholgebruik op te jonge leeftijd tegen te gaan.

In samenwerking met de gemeente en de GGD kent STAP op basis van een aantal criteria het landelijke keurmerk ‘Alcoholvrije School’ toe aan scholen voor het voortgezet onderwijs die er voor kiezen geheel alcoholvrij te willen zijn.

De Alcoholvrije School is een omgeving waar duidelijke afspraken over het alcoholgebruik gemaakt zijn. Dat betekent o.a. geen alcohol op schoolfeesten en geen alcohol tijdens werkweken en buitenlandse reizen. Ook docenten dienen zich aan een aantal regels te houden. Desgewenst worden docenten tijdens een werkbijeenkomst geïnformeerd over een aantal praktische zaken zoals het toepassen van blaastesten waarmee indrinken voor feesten kan worden tegengegaan. Voorafgaand aan de introductie van het keurmerk worden leerlingen anoniem online gevraagd hoe ze met alcohol omgaan, waar ze alcohol kopen, hoe ze schoolfeesten beleven, of er wordt ingedronken en of ze de geldende regels op school over alcohol kennen. Deze gegevens worden aangeboden aan de directie en desgewenst aan de ouders. Ook kunnen docenten deze gegevens in de klas bespreken.

Met het bezitten van het keurmerk ‘Alcoholvrije School’ geeft de school aan dat zij wil bijdragen aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder leerlingen en aan het voorkomen van problemen tijdens feesten en buitenschoolse activiteiten. In de praktijk blijkt dat verreweg de meeste leerlingen geen enkele moeite met het keurmerk hebben en zelfs alcoholvrije feesten leuk vinden. Vooral ouders waarderen de keuze van een school die geheel alcoholvrij wil zijn.

Het logo 'Alcoholvrije School' kan gebruikt worden op de website van de school, op posters, op brieven en als bordje bij de ingang van de school.

Img 6399