AlcoholvrijeOmngeving.nl

Utrecht

Amersfoortse Berg te Amersfoort
Vrijdag 15 juni 2012 reikte wethouder Tigelaar (jeugd & onderwijs) het keurmerk Alcoholvrije School uit aan de directeur van de Amersfoortse Berg. Ook ondertekenen zij samen het convenant. Hiermee wordt officieel vastgelegd dat de school het bezit, verstrekken en gebruik van alcohol verbiedt. Dit geldt zowel op school als tijdens schoolactiviteiten zoals schoolfeesten, werkweken en studiereizen voor leerlingen en personeel.

MAVO Muurhuizen te Amersfoort
De MAVO Muurhuizen heeft onlangs het keurmerk ‘wij zijn alcoholvrij’ van de gemeente Amersfoort ontvangen. De school hoort bij de eerste twee middelbare scholen in Amersfoort die volledig alcoholvrij zijn en het keurmerk hebben ontvangen. Lees hier meer.

Van Lodensteincollege te Amersfoort
In het cursusjaar 2010-2011 hebben we van de Gemeente Amersfoort het predikaat Alcoholvrije School gekregen. Klik hier voor het artikel dat in de krant heeft gestaan.

Prisma college te Amersfoort
Het Prisma College is de derde Alcoholvrije School in Amersfoort. Wethouder Boeve heeft het keurmerk uitgereikt en er is een convenant ondertekend waarin de school, de gemeente en de GGD Midden-Nederland afspreken om samen te werken om de school alcoholvrij te houden. Dit betekent geen alcohol tijdens feesten en uitjes die door de school worden georganiseerd, ook niet door docenten. Verder is er door de school een reglement opgesteld waarin beschreven wordt wat eventuele maatregelen zijn wanneer er wel wordt gedronken. De GGD Midden-Nederland heeft de school ondersteund bij het opstellen van dit reglement en organiseren van de uitreiking van de alcoholvrije school.

Montessori College Arnhem
Het Montessori College Arnhem Het Montessori College Arnhem is een Montessori school met een kleine 500 leerlingen voor MAVO en HAVO en verzorgt openbaar voortgezet onderwijs. De school organiseert alcoholvrije schoolfeesten. De school wil leerlingen meegeven dat je ook leuk kunt feesten zonder alcohol. Lees hier meer over het alcoholbeleid van van het Montessori College.

Sint Bonifatiuscollege Utrecht
Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium in Utrecht. De school is al geruime tijd alcoholvrij en dit beleid bevalt de schoolleiding en het team zeer goed. De school vindt alcohol niet samen gaan met een veilige schoolomgeving voor haar leerlingen. Lees hier meer over de ervaringen van het St. Bonifatiuscollege.