AlcoholvrijeOmngeving.nl

Gouden regels voor alcoholvrij beleid van de school

Boy Da Costa Gomez is voormalig docent van het Stanislas college, locatie Reinier de Graaf. Hij is, tot aan zijn pensionering, ongeveer 7 jaar werkzaam geweest op deze school en heeft er mede voor gezorgd dat deze school grotendeels alcoholvrij is geworden. “Het weren van alcohol op een school is een onderdeel van de veiligheid. Met het hele docententeam vonden we dat “onze kinderen”, als ze al willen drinken, zo laat mogelijk moeten beginnen .”

De belangrijkste onderdelen van het alcoholvrij zijn voor een middelbare school zijn allereerst het hebben van een alcoholbeleid op papier en dit communiceren naar docenten, ouders en leerlingen, toepassen van dit beleid op schoolfeesten en andere activiteiten van de school en vervolgens het hanteren van blaasapparatuur bij de controle en handhaving van deze regels. Boy geeft voor elk onderdeel een aantal tips en aandachtspunten.

Het reglement:
1. Geef het reglement op een creatieve manier een opvallende plek in het schoolgebouw.
2. Bespreek het alcoholreglement aan het begin van elk schooljaar, bij incidenten op school, in voorlichtingslessen en tijdens maatschappijleer en verzorging.
3. Communiceer de nieuwe regels over alcohol zo spoedig mogelijk aan de ouders en licht deze toe tijdens informatieavonden en ouderavonden. Publiceer de regels op de website, in de schoolgids en in het schoolreglement.
4. Geef op de posters en kaartjes voor het schoolfeest aan dat er een alcoholverbod geldt en dat er blaasapparatuur aanwezig is.

Blaasapparatuur:
Blaasapparatuur is vaak gratis te leen, informeer hiervoor bij uw regionale GGD. Let bij het aanschaffen van blaasapparatuur vooral op:
1. De snelheid van de tester: hoe snel de uitkomst duidelijk is en hoe snel het apparaat weer gereed is voor een volgende meting.
2. De prijs van het apparaat en de prijs per mondstukje (resp. vanaf €400,-, gemiddeld 25 cent per stuk).
3. De mogelijkheid om het apparaat zowel met als zonder mondstukjes te gebruiken, in verband met kostenbesparing op de mondstukjes.
4. Bij heel goedkope apparaten kan de foutmarge te groot zijn, dus let daar ook op bij de aanschaf.

Alcoholvrij Schoolfeest:
Bekijk onze inspirerende film voor een geslaagd alcoholvrij schoolfeest via de volgende link: http://youtu.be/hMy0xYqoCJA
1. Zorg dat er blaasapparatuur aanwezig is bij het schoolfeest (minimaal één apparaat), deze zijn vaak te leen bij de regionale GGD of andere instanties(zie laatste pagina). Het is belangrijk dat er voldoende mondstukjes aanwezig zijn en dat het blaasapparaat voldoende batterijen heeft.
2. Houdt, als het feest op school wordt gehouden, een (steekproefsgewijze) kluisjescontrole of zorg dat de scholieren niet bij hun kluisjes (kunnen) komen tijdens het feest.
3. Controleer voorafgaande aan het feest op school de plekken in en om de school waar alcohol verborgen zou kunnen worden. Vergeet daarbij niet de stortbakken van de toiletpotten.
4. Zorg bij de ingang voor een zodanige controle dat binnensmokkelen van alcohol niet mogelijk is.
5. Geef als docent het juiste voorbeeld, dus geen alcohol drinken kort voorafgaande aan het schoolfeest (alcohollucht) en vanzelfsprekend geen alcohol drinken tijdens het feest.

Alcoholvrije werkweken:
1. Neem blaasapparatuur mee ter controle.
2. Regel gastgezinnen in plaats van hotels en maak afspraken met de gastgezinnen.
3. Check de kamers en tassen op meegesmokkelde alcohol.
4. Geef als docent het juiste voorbeeld. Drink niet tijdens een werkweek en al helemaal niet in het bijzijn van de leerlingen.
5. Spreek van tevoren duidelijk af wat er gebeurt als een leerling betrapt wordt op het gebruik van alcohol.