AlcoholvrijeOmngeving.nl

Good practices

Schoolfeesten

De discussie over wel of geen alcohol op het schoolfeest zal - zeker voor oudere schoolleiders en docenten - heel herkenbaar zijn. Gelukkig gaan hoe langer hoe meer scholen een alcoholvrij beleid voeren en hebben daar ook goede ervaringen mee. Hieronder vindt u tips voor een stevig beleid voor alcoholvrije schoolfeesten en kunt u praktijkervaringen lezen van collega-scholen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactie meneer Tiebosch (veiligheidscoördinator) Grotius College Delft: "Wij kiezen bewust voor alcoholvrije schoolfeesten. Ga je alcohol schenken, dan vind je nooit een waterdicht systeem waarmee je alcoholgebruik onder de 18 en overmatig alcoholgebruik kunt voorkomen."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips voor een alcoholvrij schoolfeest

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Leerling 5 havo) Jac. P. Thijsse College te Castricum: "We wilden de leerlingen van onze school laten zien dat je ook een leuke avond kunt hebben zonder te drinken. Dit met het statement; LOTS OF FUN NO ALCOHOL! Het is een groot succes geworden. Er waren bijna 900 leerlingen. Wij hadden nooit gedacht dat er zo veel jongeren zouden komen. Omdat er geen alcohol werd geschonken, hadden we gezorgd voor goede muziek, we hadden 2 DJ's en een artiest." .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactie meneer Haze (afdelingsleider vmbo 3 en 4) Almere College te Kampen:"Naar aanleiding van de ketenproblematiek hebben wij twee jaar geleden met de andere twee scholen in Kampen besloten gezamenlijk een alcoholprotocol op te stellen. Alle schoolfeesten in Kampen zijn alcoholvrij".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiceer het alcoholbeleid

Het Pieter Nieuwland College te Amsterdam heeft een protocol opgesteld voor haar schoolfeesten. Het Grotius College te Delft (locatie Van Bleyswijckstraat) heeft de regels en sancties die gelden voor het schoolfeest beschreven in de schoolgids. Het Montessori College te Oosterbeek informeert de ouders over de regels van het schoolfeest door middel van een artikel in de schoolgids. Op het Stanislascollege (locatie Reinier de Graafpad) worden de leerlingen door middel van posters gewezen op het feit dat de schoolfeesten alcoholvrij zijn. Ook staat dit beschreven op de toegangskaartjes die de leerlingen kopen. Het Floracollege, vmbo Naaldwijk wijst de leerlingen ook via de toegangskaartjes op het feit dat de feesten alcoholvrij zijn. Scholen kunnen ook gebruik maken van een brief aan ouders/verzorgers, hun website, ouderavonden, mentorlessen, voorlichtingslessen en folders.

Giel beelen lq