AlcoholvrijeOmngeving.nl

Good practices

Alcoholbeleid

In een alcoholreglement maken scholen duidelijke afspraken over alcohol op school. In een reglement kan worden aangegeven waar en wanneer, welke regels gelden. Tijdens lesuren mag er uiteraard geen alcohol gedronken worden en in de kantine wordt geen alcohol verkocht, maar de regels gelden ook voor schoolfeestjes, werkweken of excursies.

Bij regels horen ook sancties. Sancties laten zien dat regels serieus genomen moeten worden. Door met elkaar (directie, docenten, ouders, leerlingen) na te denken en besluiten te nemen over regels en sancties ontstaat er draagvlak voor de afspraken. Hoe groter het draagvlak, hoe effectiever de regels en de sancties. Het voordeel van een alcoholbeleid dat op papier is vastgelegd, is dat de afspraken voor iedereen bekend zijn en dat men bij een probleemgeval onmiddellijk op een eenduidige manier kan reageren.

Hieronder staat waar een volledig Alcoholvrije School aan moet voldoen en een voorbeeld van een alcoholreglement.

Criteria keurmerk Alcoholvrije School 2012Criteria keurmerk Alcoholvrije School 2012 (161 kB)

Voorbeeld alcoholreglementVoorbeeld alcoholreglement (21,8 kB)

'Helder op school'

Het project 'Helder op school' voor het voortgezet onderwijs is een onderdeel van de afdeling Preventie van het Trimbos-instituut. Het project bestaat uit verschillende onderdelen die de ingrediƫnten vormen voor een genotmiddelenbeleid op school. Leerlingen krijgen les over tabak, alcohol en drugs. De school maakt een reglement, geeft aandacht aan signaleren en begeleiden van problematisch gebruik en betrekt ouders bij het project.

Tips voor het informeren over regels

Bron: Trimbos-Instituut

Meer informatie kunt u vinden op de website: https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school