AlcoholvrijeOmngeving.nl

Veelgestelde vragen

Hoe organiseer ik een ouderavond over alcohol?

Het onderwerp 'alcohol en jonge tieners' staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Als u een hoge opkomst wilt op de ouderavond, laat het thema 'alcohol' dan programmaonderdeel zijn van een bestaande ouderavond, bijvoorbeeld de eerste ouderavond van het jaar voor de ouders van nieuwe brugklassers.

Bekend is dat bijna alle ouders van pubers (97%) vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn en 86% het eens is met de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. Dit blijkt uit de factsheet Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Omdat de meeste ouders dus het idee van een alcoholvrije school steunen kan een ouderavond goed benut worden om met ouders te bespreken wat de rol van de school en die van de ouders kan zijn om te voorkomen dat kinderen op te jonge leeftijd gaan drinken. Ouders en school kunnen concrete afspraken met elkaar maken. Ook kan op zo'n avond voorlichting gegeven worden over de gevolgen van alcoholgebruik door jongeren.

Heeft u vragen over het organiseren van een ouderavond, dan kunt u contact opnememen met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of IVZ (Instelling voor verslavingzorg, afdeling voorlichting en preventie) bij u in de buurt. U kunt bij hen terecht voor materialen, tips en ondersteuning.

Voor tips voor het organiseren van een ouderavond over alcohol kunt u ook het onderstaande bestand downloaden.

Hoe organiseer ik een ouderavond over alcohol?Hoe organiseer ik een ouderavond over alcohol? (411 kB)

Ga terug naar veelgestelde vragen van scholen