AlcoholvrijeOmngeving.nl

Veelgestelde vragen

In hoeverre is de school juridisch aansprakelijk te stellen als een leerling een ernstig ongeluk krijgt op weg naar huis na afloop van een schoolfeest waarop alcohol geschonken is?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Als de leerling nog geen 18 is en hij of zij heeft op het schoolfeest alcohol gedronken zal de school zich in ieder geval moreel schuldig voelen. Als de ouders de school aansprakelijk stellen voor eventuele kosten hangt het ervan af welke afspraken er vooraf zijn gemaakt en of deze voldoende zijn gecommuniceerd. Bij grove nalatigheid bestaat de kans dat de ouders in het gelijk worden gesteld.

Ga terug naar veelgestelde vragen van scholen