AlcoholvrijeOmngeving.nl

Brief voor de ouders

Betreft: schoolfeesten

Beste ouders/verzorgers,

Voorafgaande aan ons eerste schoolfeest op vrijdag 14 november aanstaande brengen we u (nogmaals) op de hoogte van de regels en gewoontes rondom onze feesten.

Als u onze school langer kent, weet u dat wij veel waarde hechten aan gemeenschappelijke schoolactiviteiten, omdat ze een positieve impuls geven aan de onderlinge relaties op school. Wij hopen dan ook oprecht dat dit weer een weergaloos feest zal worden. Schoolfeesten beginnen om 20.00 uur. Binnenkomen kan daarnaast nog om 21.45 uur. Vertrekken is mogelijk om 21.45 uur, 23.00 uur en 24.00 uur, wanneer het feest is afgelopen. Op ieder schoolfeest zijn 8 collega's aanwezig, die samen met de leden van de feestcommissie zullen zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.

Ervaring leert ons helaas dat niet iedere leerling zich aan onze regels houdt en dat het voor de organisatoren niet mogelijk is om alles onder controle te houden op de wijze, zoals u dat in lessituaties van ons gewend bent. Van de feestgangers wordt dus eigen verantwoordelijkheid en inzet verwacht!

Onze schoolfeesten zijn alcoholvrij. Leerlingen, waarvan wij het sterke vermoeden hebben dat zij vóór het feest alcohol hebben gedronken, worden niet toegelaten. Gebruik van alcoholische drank tijdens het feest leidt onherroepelijk tot verwijdering. Overtreding van andere huisregels en wangedrag ook. In zo'n geval zullen wij meteen telefonisch contact met u opnemen, zodat u uw zoon/dochter kunt ophalen. In ieder geval zal uw zoon/dochter voor een bepaalde periode de toegang tot schoolfeesten worden ontzegd. Ernstige overtredingen kunnen leiden tot schorsing en verwijdering. Introducés zijn niet toegestaan. Wij vragen onze leerlingen ook met klem om geen mensen van buiten school 'uit te nodigen'. Buiten ons terrein wordt door ons slechts beperkt toezicht gehouden. Het verleden leert dat buiten het hek groepjes jongeren, die geen leerling van onze school zijn, zorgen voor overlast voor ons en onze buren. Wij hebben de gebiedsagent op de hoogte gebracht en hij heeft toegezegd dat tijdens ons feest de politiecontrole uitgebreid zal worden en er streng zal worden opgetreden.

Wilt u het bovenstaande ook (nogmaals) onder de aandacht van uw kind brengen? Wij rekenen op een fantastisch feest.
Voor vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter

Met vriendelijke groet,


De Feestcommissie