AlcoholvrijeOmngeving.nl

Waarom een alcoholvrije school?

Alcoholgebruik op jonge leeftijd is lange tijd in Nederland breed geaccepteerd geweest, terwijl de risico's ervan groot zijn. Uit onderzoek blijkt dat jonge tieners in hun keuze voor het al dan niet gebruiken van alcohol sterk worden beïnvloed door hun omgeving. De school is een belangrijke leefomgeving van jongeren, waar ze veel tijd door brengen. Daarom is het belangrijk dat scholen goed nadenken over de verkrijgbaarheid van alcohol op schoolfeesten.

Volgens de Alcoholwet is het schenken van alcohol tegen betaling zonder vergunning niet toegestaan. Een belangrijke regel uit deze wet is dat er geen alcohol mag worden geschonken aan iedereen onder de 18 jaar. Deze regel is er niet voor niets. Als kinderen voor hun 15e beginnen met drinken, is de kans groter dat ze alcoholverslaafd raken op latere leeftijd. En omdat de hersenen van tieners nog in ontwikkeling zijn, kan alcoholgebruik tot blijvende schade aan de hersenen leiden.

In de praktijk blijkt een adequate leeftijdscontrole lastig. Daarom werken sommige scholen bij hun schoolfeesten met polsbandjes. Maar uit de praktijk weten wij dat dit systeem alleen goed werkt als er ook systematisch op wordt toegezien dat alcohol niet wordt doorgegeven. Dit blijft een lastige zaak. Bovendien confronteer je jonge tieners met het (soms overmatig) alcoholgebruik van oudere tieners en docenten. Dit is geen wenselijke situatie. Goede argumenten voor een alcoholvrij schoolfeest zijn:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft ook Nederland opgeroepen meer alcoholvrije situaties te creëren voor jongeren. Het schoolfeest is hiervan een uitstekend voorbeeld. De boodschap is: stel alcoholgebruik zo lang mogelijk uit.
Scholen met het keurmerk Alcoholvrije School hanteren met bewust en met succes het nubeleid.

Op deze website kunt u lezen over het belang van een alcoholvrije school. Om u inzicht te geven in hoe u het alcoholbeleid van uw school kunt vormgeven, hebben we een aantal praktijkvoorbeelden ("good practices") van collega-scholen beschreven. Ter inspiratie kunt u op deze website voorbeelden vinden van hoe scholen omgaan met alcohol tijdens buitenschoolse activiteiten (schoolfeest, werkweek, excursies).
Ook kunt u praktijkervaringen lezen van scholen die alcoholtesters gebruiken om indrinken te voorkomen. Deze voorbeelden zijn bedoeld om tips, ideeën en ervaringen te delen. Wij hopen dat u hierdoor geïnspireerd raakt en wensen u veel succes met het alcoholbeleid op uw school.

Wilt u als school of als gemeente ook het keurmerk van de Alcoholvrije School? Neem dan contact op met STAP.
Wilt u als gemeente of regio ondersteuning bij de invoering van Alcoholvrije Scholen? Lees dan de flyer Alcoholvrije School