AlcoholvrijeOmngeving.nl

Stanislascollege

Locatie Reinier de Graafpad, Delft

Het Stanislascollege is een scholengemeenschap met drie RK-vestigingen in Delft en één interconfessionele vestiging in Pijnacker. Het Stanislascollege Reinier de Graafpad is de locatie voor de vmbo afdeling TG en voor de onderbouw van de havo. Elke locatie heeft een eigen alcoholbeleid. De schoolfeesten van het Reinier de Graafpad zijn alcoholvrij. Zij gebruiken alcoholtesters om indrinken te verkomen. Lees hier meer over het alcoholbeleid van het Reinier de Graafpad.

Schoolfeesten

Op het Reinier de Graafpad worden alcoholvrije schoolfeesten georganiseerd. Het is verboden om zelf drank mee te nemen of om in te drinken voorafgaand aan het schoolfeest.

Controle meesmokkelen
De school wordt voor het feest zo ingericht dat leerlingen alleen toegang hebben tot de feestzaal. De rest van de school is afgesloten, leerlingen kunnen bijvoorbeeld ook niet bij hun kluisjes komen. De leerlingen kunnen ook slechts gebruik maken van twee toiletruimtes. Voor aanvang van het feest worden alle plekken waar de leerlingen kunnen komen gecontroleerd op verstopte drank. Ook wordt er de hele avond gecontroleerd of er geen alcohol naar binnen wordt gesmokkeld door de bovenraampjes die open kunnen. Voor de schoolfeesten worden er altijd twee bewakingsmensen ingehuurd.

Controle indrinken
Om indrinken te voorkomen maakt de locatie gebruik van blaasapparatuur. De locatie beschikt over twee alcoholtesters, namelijk de CA2000 en de Dräger 6510. De leerlingen moeten steekproefsgewijs blazen en diegene van wie op het eerste gezicht wordt ingeschat dat zij hebben gedronken, moeten sowieso blazen. Iedereen die boven de "o" scoort, moet zijn schoolpas inleveren en wordt naar huis gestuurd. Bij alcoholgebruik worden de ouders gebeld met het verzoek hun kind te komen ophalen.

Maatregelen
Sancties die staan op het meesmokkelen en indrinken van alcohol zijn uitsluiting van de schoolfeesten en een gesprek met de ouders.

Communicatie
Op het Reinier de Graafpad is het duidelijk: alcohol mag niet. De alcoholregels en sancties worden dit jaar opgenomen in de schoolgids. Tot nu toe worden de leerlingen door hun mentor op de hoogte gesteld van de regels en welke sancties gehanteerd worden. Ook worden leerlingen op het alcoholverbod dat geldt voor schoolfeesten gewezen via de aankondigingposters en toegangskaartjes van het schoolfeest. Leerlingen die een kaartje kopen, gaan akkoord met de gedragsregels. De docenten worden per email geïnformeerd over de regels en sancties.

Tips voor schoolfeesten:

toeganskaartje2.pdftoeganskaartje2.pdf (73,9 kB)