AlcoholvrijeOmngeving.nl

Het St. Bonifatiuscollege te Utrecht

Het St. Bonifatiuscollege is een katholieke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium in Utrecht. De school is al geruime tijd alcoholvrij en dit beleid bevalt de schoolleiding en het team zeer goed. De school vindt alcohol niet samen gaan met een veilige schoolomgeving voor haar leerlingen.

Alle begin is moeilijk.
Toen het St. Bonifatiuscollege haar alcoholvrije beleid invoerde, was er weerstand van leerlingen en zelfs van ouders. Rector Tiny Uijttewaal vertelt: “Een gedeelte van de bovenbouw leerlingen bleef weg van feesten en zelfs sommige ouders gaven aan dat ze het beleid maar flauwekul vonden”. Inmiddels is het St. Bonifatius al zo’n vijf jaar alcoholvrij en heeft er een kentering plaatsgevonden. Leerlingen blijven niet vaak meer weg van een schoolfeest omdat er geen alcohol wordt geschonken en ze accepteren het beleid van de school. Ook ouders lijken het probleem steeds serieuzer te gaan nemen.

Het St. Bonifatiuscollege is naar aanleiding van een aantal incidenten veroorzaakt door alcoholconsumptie gaan nadenken over beleid omtrent alcohol binnen de school. Ze constateerden dat eigenlijk alleen een volledig alcoholvrije school een sluitend, helder en een te controleren beleid biedt. “‘Tussenoplossingen’ zijn nooit waterdicht en de controle hierop kost erg veel moeite” zegt Tiny Uijttewaal.

Binnen en rond de school en ook tijdens buitenschoolse activiteiten geldt nu een verbod op alcohol voor zowel leerlingen als leraren.

Schoolfeesten
Het St. Bonifatiuscollege organiseert gescheiden schoolfeesten voor onder- en bovenbouw, in de school zelf. Om indrinken tegen te gaan hanteren ze blaastesten en ook wordt er toezicht gehouden op het meesmokkelen van alcohol. Afdelingsleiders en mentoren zien hier op toe bij de ingang. Surveillanten houden de leerlingen ook tijdens het feest in de gaten. Af en toe wordt een leerlingen de toegang tot het feest ontzegd nadat hij of zij heeft ingedronken of alcohol mee naar binnen gesmokkeld heeft. De ouders worden dan geïnformeerd en het kind moet worden opgehaald. Eventueel wordt hem of haar de toegang ontzegd voor een volgend feest en volgt een gesprek met de ouders.

Het St. Bonifatiuscollege is erg tevreden met haar huidige beleid en is blij dat zij destijds de keuze voor een alcoholvrij beleid hebben gemaakt.