AlcoholvrijeOmngeving.nl

OSG De Meergronden te Almere

Scholengemeenschap De Meergronden in Almere voert een alcoholvrij beleid voor haar leerlingen. Onderwijs conrector Franka Rodrigues geeft aan: “Al sinds de oprichting van de school is de school alcoholvrij voor leerlingen, dit beleid is ook vastgelegd in het schoolreglement.”

Tactus
Medewerkers van De Meergronden zijn getraind in het signaleren van alcohol (of andere middelen) bezit of gebruik. De Meergronden heeft een samenwerkingsverband met Tactus (verslavingszorg). Wanneer een leerling op alcoholbezit of gebruik wordt betrapt, wordt er met de ouders contact opgenomen en geadviseerd contact met Tactus te leggen. Tactus biedt ook voorlichting op de Meergronden.

Schoolfeesten
Schoolfeesten, excursies en werkweken zijn volledig alcoholvrij op de Meergronden. Het alcoholbeleid omtrent schoolfeesten is niet formeel vastgelegd, maar omdat het al lange tijd van kracht is bestaat er nooit onduidelijkheid of discussie over het alcoholvrije concept. Ook krijgen leerlingen bij de kaartverkoop een brief mee waarin het alcoholvrije beleid nogmaals wordt uitgelegd. Bij een schoolfeest wordt iedereen structureel gefouilleerd op het meesmokkelen van alcohol. Ook van de leraren wordt verwacht dat zij geen alcohol drinken.

Verzet tegen alcoholvrij
De school merkt soms weerstand tegen haar beleid. Vooral bij feesten die buiten de school worden georganiseerd (in een discotheek) blijven leerlingen soms weg omdat er geen alcohol wordt geschonken. De school moest onlangs een feest afblazen omdat er te weinig aanmeldingen waren. “Mogelijk door het ontbreken van alcohol op het feest” zegt Franka Rodrigues. De school is desondanks erg tevreden met haar beleid en zal deze niet veranderen omdat sommige leerlingen graag alcohol willen drinken. De Meergronden vindt dat alcohol niet op een school thuis hoort en ook tijdens schoolfeesten wil ze haar leerlingen niet in aanraking brengen met alcohol.