AlcoholvrijeOmngeving.nl

Alcohol en hersenen

Kinderen drinken te jong, te vaak en te veel.

"Ik drink bijna elke weekend wel alcohol. Ik drink geen bier, want dat vind ik vies en bitter. Ik drink sterke drank, omdat dat lekker zoet is. Het is gezellig als je een beetje aangeschoten bent." Kiki (15)

Uit recent onderzoek blijkt dat (overmatig) alcoholgebruik op jonge leeftijd risico's met zich meebrengt voor de hersenen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de risico’s van (veel) drinken op de hersenen op de korte en die op langere termijn.

Zo neemt alcohol al meteen de remmingen weg. Het drinken van alcohol resulteert in minder hersenactiviteit. Ook al na weinig alcohol heb je een verminderd reactievermogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige verkeersongelukken. Bij veel drinken worden ook de gegevens uit het korte termijngeheugen niet doorgegeven aan het lange termijnheugen, waardoor je “gaten” in je geheugen krijgt (zogenaamde black-outs).

Op de langere termijn verstoort alcoholgebruik de ontwikkeling van bepaalde (rationele) hersengebieden, wat vooral invloed heeft op het werkgeheugen. Hoe jonger je begint met drinken en hoe meer en langer je drinkt, hoe groter het risico van alcoholgebruik. Ook verslechtert binge drinken de verbindingen tussen verschillende hersengebieden (witte stof verbindingen). Jongeren die lange tijd veel drinken kunnen dan ook minder goed leren en informatie onthouden dan jongeren die niet of weinig drinken. Alcohol maakt ook de hersengebieden betrokken bij beloning gevoeliger. Een effect van binge drinken is wellicht ook een kleinere hippocampus, althans bij jongens.

Zie ook onderstaand filmpje over het effect van alcohol op het puberbrein.