AlcoholvrijeOmngeving.nl

Alcoholvrije Scholen inspireren

De leeftijdsgrens voor sterke drank is al vele decennia 18 jaar.
Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende drank óók 18 jaar geworden.

In het kader van deze wetswijziging is het project "Alcoholvrije Scholen inspireren" gestart. In dit project deelden scholen ervaringen met alcoholbeleid. Het doel was voor alle deelnemende scholen een alcoholvrij beleid te creëren, dat past bij de school.

Het project, dat werd geleid door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en gefinancierd door het RIVM, was een onderdeel van Scholen inspireren Scholen, een actie van het CGL-programma #Jeugdimpuls. Met het programma #Jeugdimpuls gaven het RIVM Centrum Gezond Leven en partners een impuls aan de gezonde leefstijl van jongeren via scholen en sociale media. Door middel van het onderdeel "De Gezonde School" versterkte #Jeugdimpuls activiteiten gericht op gezonde leefstijl in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De volgende regio's deden mee aan het "Alcoholvrije Scholen inspireren" project:
- Regio Eemland
- Regio FoodValley
- Regio Gooi & Vechtstreek
- Regio Hollands Midden
- Regio Utrecht West
- Regio Zuid-Holland Zuid

Nu de wet voor al uw leerlingen onder 18 jaar betekent dat aan hen geen alcohol verstrekt mag worden en dat zij op voor publiek toegankelijke plaatsen geen alcohol mogen bezitten, is het heel logisch uw school alcoholvrij te maken. Alcoholvrij betekent dat er in uw gebouw, op uw terrein en tijdens al uw activiteiten geen alcohol wordt geschonken en gebruikt. Met ‘al uw activiteiten’ bedoelen we naast lessen en ouderavonden ook feesten, kampen, werkweken, sportdagen en excursies. Dat geldt voor de leerlingen, het personeel maar ook voor hun ouders, voor zover zij aanwezig zijn.

Alcoholvrije scholen inspireren
Logogezondeschool