AlcoholvrijeOmngeving.nl

Nieuws

Scholieren van 15/16 jaar dronken in 2015 minder dan in 2011

15 maart 2016

Het alcoholgebruik onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar was in 2015 lager dan in 2011. Dat blijkt uit nieuwe ESPAD-cijfers. Jongeren starten later met het drinken van alcohol. Het binge drinken blijft echter hoog.

Sinds de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 wordt vaak de vraag gesteld of jongeren daardoor niet juist méér zijn gaan drinken of méér drugs zijn gaan gebruiken. Reden voor het Trimbos-instituut om, aan de vooravond van het Alcohol- en Drugscongres, een eerste analyse uit te voeren van het vierjaarlijkse onderzoek ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs). De definitieve cijfers worden in september gepresenteerd.

Uit deze eerste analyse blijkt dat zowel het "ooit drinken", als het "de laatste vier weken drinken" en het "binge drinken in de 4 weken vóór het onderzoek" in zijn algemeenheid sinds 2011 is afgenomen onder 15-en 16-jarigen. De leeftijd waarop de eerste keer alcohol werd gedronken is tussen 2011 en 2015 gestegen van 13,1 naar 13,4 jaar.

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn verder afgenomen. Dat is vooral toe te schrijven aan jongens, onder hen is het binge drinken significant gedaald van 53% in 2011 naar 38% in 2015. Het lijkt er op dat meisjes iets meer ervaring hebben met binge drinken dan voorheen, maar deze verschillen zijn niet significant.

Zorgwekkend is dat het binge drinken onder drinkers onveranderd hoog is. In de groep die wel eens alcohol heeft gedronken was bij 72% in de 4 weken voor het onderzoek sprake van binge drinken. Dat aandeel is niet significant gewijzigd tussen 2011 en 2015.

Scholieren van 15 en 16 jaar gebruikten in 2015 niet méér drugs dan in 2011. De suggestie dat jongeren na de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar méér drugs zijn gaan gebruiken wordt met deze cijfers voor de leeftijdsgroep 15/16 jaar niet ondersteund

*Het Trimbos-instituut definieert binge drinken als: consumptie van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.

ontwikkelingen-in-alcohol--en-druggebruik-onder-15--en-16-jarige-scholieren-2011-2015_2.pdfontwikkelingen-in-alcohol--en-druggebruik-onder-15--en-16-jarige-scholieren-2011-2015_2.pdf (104 kB)

Nieuws

RSS feed

Archief

Persbericht: Alcohol verdwijnt op schoolfeesten (10 februari 2014)
Café zonder alcohol voor jeugd in Oosterhout (15 januari 2014)
Next checkt: 'Alcohol thuis kun je als ouder beter helemaal verbieden' (13 januari 2014)
RTL-enquête: alcoholwet maakt ouders strenger (30 december 2013)
Enquête BNdeStem: jeugd 16/17 jaar zegt door te zullen drinken (28 december 2013)
Ouders vinden 18+ goede zaak, maar verbieden 16- en 17 jarigen niet te drinken (24 december 2013)
Verkapte marketing van Grolsch (24 december 2013)
Grolsch gaat drie doelgroepen waarschuwen voor alcohol (23 december 2013)
PARTYcetamol: alcoholvrij feesten voor jongeren (11 december 2013)
Hoog gebruik alchol, tabak en ecstasy door partygangers (3 december 2013)
Ouders comazuipende pubers worden gemeld bij AMK (7 november 2013)
Strenge alcohol-opvoeding: daling risicogedrag (18 oktober 2013)
Basisschoolleerlingen leren hoe je een "zuipkeet" opricht (18 oktober 2013)
Comazuipen treft jonge vrouwen het hardst (23 september 2013)
Peers hebben invloed op alcoholgebruik adolescenten (20 september 2013)
Zwaar drinken op jeugdige leeftijd risicofactor voor vroege dementie (13 augustus 2013)
Jongeren jeugdzorg drinken en blowen minder dan voorheen (28 juni 2013)
Persbericht: Aantal kinderen met alcoholvergiftiging licht gedaald (21 juni 2013)
Alcohol tijdens puberteit verhoogt kans op verslaving (21 mei 2013)
Meer jongeren en jongvolwassenen met alcoholvergiftiging en alcoholongevallen op spoedeisende hulp (10 maart 2013)
Persbericht: Wettelijke leeftijdsgrens definitief naar 18 jaar (1 maart 2013)
Carnaval en comazuipen (15 februari 2013)
SEH-afdelingen behandelden tijdens jaarwisseling meer patiënten door alcohol dan door vuurwerk (5 januari 2013)