AlcoholvrijeOmngeving.nl

Nieuws

Drents jeugdonderzoek laat minder jonge drinkers zien

9 maart 2015

Het percentage jongeren dat wel eens alcohol heeft gedronken is gedaald van 64% in 2008 naar 57% in 2013/4. Deze daling is vooral te zien in de jongste leeftijdscategorie. In 2008 gaf 54% van de jongeren van 12 tot en met 15 jaar aan ooit alcohol gedronken te hebben, in 2013/4 is dit gedaald naar 45%.

Onder de drinkers zijn er geen verschillen in het aantal keer gedronken te hebben in de vier weken voor het onderzoek. Jongeren die alcohol drinken, doen dit voornamelijk in het weekend. Van de jongeren die in het weekend drinken, drinkt 26% 7
glazen of meer op een weekenddag, 19% drinkt 5 of 6 glazen alcohol. Het zijn met name jongens, 16-18 jarigen en leerlingen van het VMBO-overig.

Dit zijn enkele resultaten uit een grootschalig onderzoek over de gezondheid en leefgewoonten van ruim 8.000 jongeren dat GGD Drenthe heeft gehouden. Jongeren uit klas één tot en met zes op het voortgezet onderwijs hebben van oktober 2013 tot en met januari 2014 deelgenomen aan dit onderzoek. Hiermee wordt een actueel beeld gegeven van de gezondheid en leefgewoonten van jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Bron: dasmooi.nl.

jeugd-in-drenthe_1.pdfjeugd-in-drenthe_1.pdf (1,69 MB)

Nieuws

RSS feed

Archief

Persbericht: Alcohol verdwijnt op schoolfeesten (10 februari 2014)
Café zonder alcohol voor jeugd in Oosterhout (15 januari 2014)
Next checkt: 'Alcohol thuis kun je als ouder beter helemaal verbieden' (13 januari 2014)
RTL-enquête: alcoholwet maakt ouders strenger (30 december 2013)
Enquête BNdeStem: jeugd 16/17 jaar zegt door te zullen drinken (28 december 2013)
Ouders vinden 18+ goede zaak, maar verbieden 16- en 17 jarigen niet te drinken (24 december 2013)
Verkapte marketing van Grolsch (24 december 2013)
Grolsch gaat drie doelgroepen waarschuwen voor alcohol (23 december 2013)
PARTYcetamol: alcoholvrij feesten voor jongeren (11 december 2013)
Hoog gebruik alchol, tabak en ecstasy door partygangers (3 december 2013)
Ouders comazuipende pubers worden gemeld bij AMK (7 november 2013)
Strenge alcohol-opvoeding: daling risicogedrag (18 oktober 2013)
Basisschoolleerlingen leren hoe je een "zuipkeet" opricht (18 oktober 2013)
Comazuipen treft jonge vrouwen het hardst (23 september 2013)
Peers hebben invloed op alcoholgebruik adolescenten (20 september 2013)
Zwaar drinken op jeugdige leeftijd risicofactor voor vroege dementie (13 augustus 2013)
Jongeren jeugdzorg drinken en blowen minder dan voorheen (28 juni 2013)
Persbericht: Aantal kinderen met alcoholvergiftiging licht gedaald (21 juni 2013)
Alcohol tijdens puberteit verhoogt kans op verslaving (21 mei 2013)
Meer jongeren en jongvolwassenen met alcoholvergiftiging en alcoholongevallen op spoedeisende hulp (10 maart 2013)
Persbericht: Wettelijke leeftijdsgrens definitief naar 18 jaar (1 maart 2013)
Carnaval en comazuipen (15 februari 2013)
SEH-afdelingen behandelden tijdens jaarwisseling meer patiënten door alcohol dan door vuurwerk (5 januari 2013)