AlcoholvrijeOmngeving.nl

Veelgestelde vragen

Ik wil niet dat onze dochter van 16 jaar naar feesten in horecagelegenheden gaat waar ook alcohol wordt geschonken. Hoe ga je daar mee om?

Alcoholvrije feesten voor jongeren spreken haar niet aan, omdat daar ook jongeren van onder de 16 jaar zijn. Mijn dochter drinkt niet en vindt dat wij haar niet vertrouwen. Wij spreken het vertrouwen uit, zijn trots op haar gedrag tot nu toe, maar zien het niet zitten dat ze in horeca komt waar geschonken wordt, de omgeving is dan niet betrouwbaar en die kan zij alleen niet aan. Hoe ga je daarmee om?

Antwoord
Uitgaan is voor veel jongeren belangrijk. Even iets heel anders dan school en andere verplichtingen. Geen ouders en docenten in de buurt en de mogelijkheden creëren voor spannende nieuwe contacten. Uitgaan is dan niet alleen leuk en ontspannend maar ook belangrijk in de beleving van jongeren. Zoals u weet begint voor kinderen vanaf een jaar of twaalf een periode waarin ze zich los willen maken van hun ouders. Ze willen liever hun eigen beslissingen nemen hoewel ze daar vaak natuurlijk nog lang niet aan toe zijn.

Wij begrijpen dat uw dochter niet naar feesten met alcohol mag. Wij kunnen hier alleen maar achter staan; wij promoten een alcoholvrije omgeving voor kinderen tot achttien jaar. De aanwezigheid van drank thuis, bij feestjes, op vakantie en de zichtbaarheid van alcohol in de winkel, in de horeca en via reclame dragen sterk bij aan de populariteit van alcohol onder jongeren. Je moet sterk in je schoenen staan om de verleiding te weerstaan. Aan alcoholgebruik onder de 18 jaar zitten behoorlijke gezondheidsrisico's vast: het schaadt de ontwikkeling van de hersenen en hoe jonger je begint te drinken des te groter de kans op verslaving op latere leeftijd. Als u zich goed laat informeren (zie ook www.alcoholinfo.nl) en uitlegt aan uw dochter dat u daarom niet wilt dat ze te vroeg met alcohol in aanraking komt, begrijpt zij uw standpunt waarschijnlijk beter (hoewel ze het natuurlijk niet met u eens hoeft te zijn).

Een alternatief is dat u kiest om uw dochter meer ruimte te geven om te doen wat zij zelf wil en waarbij u duidelijke afspraken kunt maken over gelegenheden waar ze wel en niet naar toe mag gaan, tijdstip van thuiskomen, geld, samen reizen met vrienden etc. Op een gegeven moment kan geen enkele ouder er meer onder uit dat aan kinderen vanaf een bepaalde leeftijd het vertrouwen moet worden gegeven om zelf keuzes te maken en om op basis van dat wederzijds vertrouwen elkaar meer vrij te laten. Dat kan ook wat betreft uitgaan. U wordt wat betreft uw standpunt ten aanzien van alcoholgebruik door jongeren gesteund door de Alcoholwet die het schenken van alcohol en het bezit van alcoholhoudende drank op voor publiek toegankelijke plaatsen onder de 18 jaar verbiedt. U kunt u dochter op het hart drukken dat zij zich aan die wettelijke bepaling houdt.

Duidelijkheid (wat zijn de gezamenlijke afspraken), openheid (eerlijk je zorgen uitspreken, het vertrouwen uitspreken maar ook aangeven dat je de situatie van je kind begrijpt) en authentieke aandacht (eerlijk zijn, ook je gevoelens als ouder durven laten zien) voor wat uw kind beleeft en meemaakt zijn essentiële dingen en kunnen maken dat deze lastige opvoedingsperiode juist tot een betere verstandhouding tussen kinderen en ouders leidt.