AlcoholvrijeOmngeving.nl

Oudercomités

De invloed van ouders op het drinkgedrag van jongeren.

Ouders zijn bepalend in het drinkgedrag van jongeren. Goede informatie en advies over alcohol en opvoeding is om die reden erg belangrijk. Maar ook het geven van het goede voorbeeld (niet of weinig drinken) heeft veel invloed op het drinkgedrag van uw kind.

Een oudercomité kan een erg succesvol en effectief middel zijn in het overbrengen van een boodschap over alcohol. Ouders nemen sneller informatie aan van andere ouders en voelen zich ook meer vertrouwd in deze communicatie.

Verschillende gemeentes of regionale projecten kennen samenwerkingsverbanden van ouders die zich sterk maken tegen overmatig alcoholgebruik door jongeren. Zij organiseren activiteiten en verspreiden informatie om andere ouders zo goed mogelijk te informeren en adviseren over alcohol.