AlcoholReclame
Over STAP Contact

Hoe dien ik een klacht in over alcoholreclame?

STAP heeft inmiddels enkele jaren ervaring met het indienen van klachten over alcoholreclame bij de Stichting Reclame Code (SRC).

Als u een reclame ziet waarvan u denkt dat deze 'niet door de beugel kan', kunt u deze reclame-uiting naast de regels uit de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken leggen.

Deze Code is door de alcoholadverteerders zelf opgesteld en bevat 31 regels. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op minderjarigen, zwangere vrouwen, verkeer, sport, gezondheid, sociaal/seksueel succes, gratis drank etc.

Op 1 oktober 2009 is de meest recente versie van deze Code van kracht geworden. U kunt de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken hier downloaden:

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken 2009 (versie 2)Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken 2009 (versie 2) (2,32 MB)

(Digitale) klachtenformulier SRC

Als u inderdaad vindt aan de hand van de regels uit de Code, dat de betreffende reclame-uiting in strijd is met de Code, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code (SRC).

Dit kan op twee manieren:

1. Via het digitale klachtenformulier, te vinden op de website van de SRC.

2. Door een brief te schrijven, met de reclame-uiting als bijlage, naar:

Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Binnen enkele dagen hoort u of uw klacht in behandeling wordt genomen.

Verdere procedure

De verdere procedure verloopt als volgt:

 • de adverteerder krijgt kans om met een verweerschrift te reageren op uw klacht
 • na enkele weken behandelt de Reclame Code Commissie de zaak. Beide partijen hebben hier nog de gelegenheid om de zaak mondeling toe te lichten.
 • enkele weken na de zitting stuurt de Commissie haar uitspraak per post toe.
 • indien u het niet eens bent met de uitspraak kunt u hiertegen binnen 14 dagen in hoger beroep gaan.
 • u dient uw beroepsschrift in bij het College van Beroep. Dit kunt u naar het volgende adres versturen:

  Stichting Reclame Code
  t.a.v. mw. mr. J.H.M. Borret-Bouritius
  Postbus 75684
  1070 AR Amsterdam
 • de adverteerder heeft opnieuw de mogelijkheid een verweerschrift in te dienen.
 • na enkele weken komt de zaak voor bij het College waar beide partijen hun standpunt kunnen maken.
 • enkele weken later doet het College uitspraak. Deze kan de uitspraak van de Commissie bevestigen of vernietigen.
 • aangezien Nederland geen wetgeving heeft op het gebied van alcoholreclame is het College van Beroep het 'hoogste niveau' waarop in Nederland over alcoholreclame kan worden geklaagd.

Actueel

 
Alle berichten >>