AlcoholReclame
Over STAP Contact

Klachten over Alcoholreclame

Zelfregulering van de alcoholindustrie

De inhoud van alcoholreclame is in Nederland niet via wetgeving gereguleerd. Beperkingen aan de inhoud (en in veel mindere mate het volume) van alcoholreclame zijn in Nederland geregeld via zelfregulering. Zelfregulering wil zeggen: regels over alcoholrelame die zijn opgesteld door de alcoholindustrie zelf. Deze adverteerders zijn bv. de grote producenten, zoals Heineken en Bacardi, maar ook de verstrekkers van alcohol zoals de horeca, supermarkten en slijterijen.

De zelfreguleringsregels van de alcoholindustrie staan opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA of Code) en wordt uitgegeven door STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik), de brancheorganisatie waarin de alcoholadverteerders zich verenigd hebben.

Omdat de Reclamecode geen wetgeving is maar zelfregulering, kan STIVA de regels op ieder gewenst moment aanpassen. Ze brengt dan een nieuwe Code uit. Sinds het ontstaan van de Code in 1990 zijn de regels al 7 keer gewijzigd. De meest fundamentele wijzigingen vonden plaats in: 1996, 2002, 2005, 2008 en onlangs per 1 oktober 2009. Deze laatste versie uit 2009 kunt u hieronder downloaden:

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken 2009 (versie 2)Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken 2009 (versie 2) (2,32 MB)

De meest recente RvA bevat 31 regels die o.m. betrekking hebben op gezondheid, kwetsbare groepen (zwangere vrouwen, minderjarigen), risicovolle situaties, sport, verkeer en de educatieve slogan.

STAP monitort in hoeverre de alcoholadverteerders zich aan hun eigen reclame regels houden. Het komt regelmatig voor dat het erop lijkt dat de eigen regels geschonden worden. Op dat moment dient STAP een klacht in bij de Stichting Reclame Code (SRC). De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt vervolgens of er wel of geen sprake is van een overtreding van de Code.

Stichting Reclame Code (SRC)

De Stichting Reclame Code bestaat uit een 'klachtenorgaan', bestaande uit de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB; in het geval van een hoger beroep). Sinds 2006 heeft de SRC ook een zogenaamde 'Monitoring Service' opgericht. Deze afdeling controleert of de betreffende adverteerder de uitspraken van de RCC of CvB opvolgt.

De RCC en het CvB bestaan ieder uit de volgende 5 leden:

  • een lid aangewezen door de organisaties van adverteerders die in de Stichting Reclame Code deelnemen (BVA, FNLI, RAI);
  • een lid aangewezen door de organisaties van communicatieadviesbureaus die in de Stichting Reclame Code deelnemen (VEA);
  • een lid aangewezen door de organisaties van media die in de Stichting Reclame Code deelnemen (Ster (etherreclame), Roos (regionale omroepen), Olon (lokale omroepen) en het NUV (uitgeversverbond), DDMA (direct marketing), Thuiswinkel.org (internet), WGCC (callcenters));
  • een lid aangewezen door de Stichting Reclame Code op voordracht van de Benoemingscommissie Consumentenleden, en;
  • een onafhankelijk lid, tevens voorzitter, aangewezen door de Stichting Reclame Code.

Bron: www.reclamecode.nl

Afkortingen:
BVA = Bond van Adverteerders
FNLI = Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
RAI = Nederlandse Vereniging “Rijwiel- en Automobielindustrie"
VEA = Vereniging van Communicatie Adviesbureau's

Klachten vaak afgewezen

In het verleden heeft STAP gemerkt dat veel klachten door de Reclame Code Commissie worden afgewezen. Dit heeft veel te maken met de manier waarop de regels in de Code zijn geformuleerd en de erg letterlijke wijze waarop ze worden geinterpreteerd door de Stichting Reclame Code. Meer informatie hierover staat samengevat in de Factsheet "Alcoholreclame Aangeklaagd", vernoemd naar het gelijknamige rapport dat u ook op deze website kunt downloaden.

Meer informatie

Op dit gedeelte van de website vindt u meer informatie over:

  • klachten ingediend in 2009
  • klachten ingediend in 2008
  • klachten rapporten
  • informatie over hoe een klacht in te dienen bij de Stichting Reclame Code

Actueel

 
Alle berichten >>