AlcoholReclame
Over STAP Contact

Algemeen Overleg (AO) of Voortgezet AO (VAO)

In een Algemeen Overleg (AO) wordt door één of meer Tweede-Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het (alcohol)beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. Omdat zo'n algemeen overleg relatief snel bijeen kan worden geroepen, is het een goede vorm om actuele zaken aan de orde te stellen.

Van een algemeen overleg wordt een beknopt verslag gemaakt. Dat verslag kan op de plenaire agenda van de Tweede Kamer worden geplaatst, maar er mag alleen een kort debat (een zogenaamd tweeminutendebat) over plaatsvinden. Een verslag van een algemeen overleg (VAO) wordt alleen geagendeerd als een commissielid een motie wil indienen naar aanleiding van het overleg.

Bij een algemeen overleg mogen met instemming van de minister ook ambtenaren inlichtingen aan de commissie verschaffen.

[Bron: www.parlement.com]

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) worden moties ingediend door kamerleden en doen de betrokken ministers vaak al enkele toezeggingen (moties kunnen n.a.v. deze toezeggingen weer worden ingetrokken).

Hieronder treft u de meest recente AO's en VAO's over alcohol(reclame)beleid aan.

AO 16 april 2009 over hokken en keten (27565 nr. 85)AO 16 april 2009 over hokken en keten (27565 nr. 85) (92,4 kB)

VAO: Stemmingen nav moties van het AO over hokken en keten_april 2009VAO: Stemmingen nav moties van het AO over hokken en keten_april 2009 (19,9 kB)

AO 9 oktober 2008 over Vroeg op Stap (27565 nr. 79)AO 9 oktober 2008 over Vroeg op Stap (27565 nr. 79) (86,8 kB)

AO 22 mei 2008 (27565 nr.71)AO 22 mei 2008 (27565 nr.71) (80,1 kB)

VAO: stemmingen over moties behorende bij AO 22 mei 2008 (19juni08)VAO: stemmingen over moties behorende bij AO 22 mei 2008 (19juni08) (31,3 kB)

AO 18 december 2007 over Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid (27565 nr.57)AO 18 december 2007 over Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid (27565 nr.57) (61,5 kB)

VAO: stemmingen over moties behorende bij AO van 18 december 2007 (20dec07)VAO: stemmingen over moties behorende bij AO van 18 december 2007 (20dec07) (15,1 kB)

Actueel

 
Alle berichten >>