AlcoholReclame
Over STAP Contact

Bestedingen aan media inkoop voor alcoholreclame

Jaarlijks ongeveer 100 miljoen aan inkoop advertentieruimte

In onderstaande grafiek staat het verloop van de totale bestedingen aan advertentieruimte/media inkoop weergegeven over de jaren 2004-2007. Het gaat dan om de bestedingen aan de inkoop van advertentieruimte voor alcoholreclame op tv, radio, publiekstijdschriften, bioscoopreclame, dagbladen etc.

De bestedingen aan sponsoring zijn hier niet bij gerekend.

De lichtblauwe lijn laat zien dat de totale investeringen van de alcoholadverteerders in media inkoop jaarlijks schommelen tussen de 90 en 100 miljoen euro.

Bron: Nielsen Media Research.

Nielsen bestedingen 2004 2007

Meeste bestedingen aan bierreclame

Verreweg het grootste gedeelte van de bestedingen aan media inkoop(ongeveer tweederde) wordt jaarlijks aan reclame voor bier besteed (de gele lijn schommelt rond 60 miljoen euro). Aan sterke drank reclame wordt jaarlijks 20 à 25 miljoen euro besteed (zie donkerblauwe lijn). Aan andere zwakalcoholhoudende drank dan bier (meestal wijn/champagne) wordt jaarlijks ongeveer 10 miljoen besteed.


Tv belangrijk medium voor alcoholproducent

Uit cijfers van Nielsen Media Research blijkt verder dat de meeste media inkoop bestedingen naar televisie gaan.

In totaal werd er in 2007 bijna 94 miljoen aan media inkoop besteed.
Van dit totaal ging 64% (ruim 60 miljoen) naar zendtijd voor televisie (zie taartdiagram). Op geruime afstand volgen de investeringen in advertentieruimte in publiekstijdschriften (10%), 'out of home', zoals billboards (7%), bioscoop (6%) en radio (3%).


Bestedingen alcoholreclame per medium type 2007

Actueel

 
Alle berichten >>