AlcoholvrijeOmngeving.nl

Alcoholgebruik jongeren

"Ik drink bijna elk weekend wel alcohol. Ik drink geen bier, want dat vind ik vies en bitter. Ik drink sterke drank, omdat het lekker zoet is. Het is gezellig als je een beetje aangeschoten bent." (Kiki, 15 jaar).

1. Ongeveer de helft van de scholieren van 12 t/m 16 drinkt
Uit het HBSC-onderzoek 2013 naar scholieren van 12 t/m 16 blijkt dat:
- 46,1% ooit alcohol heeft gedronken.
- 26,7% ook de laatste maand heeft gedronken.
- Onder de jongeren die alcohol drinken dronkenschap regelmatig voorkomt. 25% was tenminste één keer dronken gedurende de laatste maand. 72% drinkt 5 glazen of meer bij één gelegenheid. 5% drinkt méér dan 10 glazen alcohol op een weekenddag.
- Allochtone jongeren een lagere kans hebben om dagelijks alcohol te gebruiken in vergelijking met autochtone jongeren.
- Meisjes en jongens opvallend weinig verschillen m.b.t. laatste maand alcoholgebruik en drinken van 5 of meer glazen alcohol bij één gelegenheid.
- Voorverpakte en zelf gemixte mixdrankjes naast bier de meest populaire dranken onder scholieren zijn.

2. Vanaf het 15de jaar drinkt meer dan de helft van de scholieren
- Vanaf het 15de jaar heeft meer dan de helft van de jongeren ooit alcohol gedronken.
- Bij 16-jarige scholieren liggen de cijfers m.b.t. alcoholgebruik nóg hoger: 79,3% heeft ooit gedronken; 66,3% de laatste maand.
- 72,1% van de actueel drinkende scholieren van 16 jaar hebben de laatste maand ook 5 glazen of meer per gelegenheid gedronken.

3. Vergeleken met 10 jaar terug drinken er minder jongeren onder de 16 jaar
- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken is de laatste 10 jaar sterk gedaald van 83,5% naar 46,1%.
- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat de laatste maand alcohol zegt te hebben dronken is in diezelfde periode ook scherp gedaald van 55,3% naar 26,7%.
- De daling in alcoholgebruik is het sterkst onder de jongste scholieren van 12, 13 en 14 jaar.
- De daling van het alcoholgebruik is bij 16-jarige scholieren beperkt.
- Hoewel het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit gedronken heeft of maandelijks drinkt sterk gedaald is, is er onder hen die wél drinken geen sprake van een afname van de hoeveelheid die gedronken wordt. Het aantal drinkers dat 5 of meer glazen drinkt op één gelegenheid nam zelfs tussen 2011 en 2013 toe, van 64,3 naar 72,1%.

4. Uit de laatste internationale cijfers blijkt dat drinkende Nederlandse jongeren vergeleken met andere Europese jongeren vooral veel drinken
- Het percentage vroege starters ligt duidelijk lager dan het Europese gemiddelde.
- Het percentage actuele gebruikers van alcohol ligt iets boven het Europese gemiddelde.
- Als het gaat om de hoeveelheid geconsumeerde alcohol tijdens de laatste drinkgelegenheid scoren Nederlandse jongeren hoog.
- Nederlandse jongeren staan bij de top voor wat betreft de hoeveelheid die gedronken wordt (blijkt ook uit een recente studie door het Verwey-Jonker instituut).

5. Veel alcoholvergiftigingen en ziekenhuisbehandelingen en -opnamen onder jongeren, maar aantal lijkt min of meer stabiel
- In 2013 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de Spoedeisende Eerste Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL.
- In 2013 zijn 713 jongeren onder de 18 jaar met spoed opgenomen in een ziekenhuis na het drinken van te veel alcohol. Wat opvalt is dat het meestal om gewone autochtone jongeren gaat. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren ligt op 15,5 jaar.
- In 2012 waren er bij jongeren tot en met 16 jaar 1.097 opnames in algemene ziekenhuizen vanwege een alcoholgerelateerde aandoening (breder dus dan alleen maar alcoholvergiftiging). Het ging om 599 jongens en 498 meisjes.

6. Ernstige en blijvende gezondheidsschade onvermijdelijk
- Blootstelling aan alcohol tijdens de jeugd kan tot geheugen-, leer- en concentratieproblemen leiden; hersenen die in ontwikkeling zijn (tot je zo ongeveer eind twintig, begin dertig bent) zijn het meest kwetsbaar.
- Jongeren die voor hun 15e met drinken zijn begonnen lopen vier maal zoveel risico op alcoholverslaving als jongeren die op hun 21e zijn begonnen.
- Bij meisjes en jonge vrouwen is met name het risico op ontwikkeling van borstkanker zorgwekkend. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer en hoe vaker jonge vrouwen alcohol gebruiken tijdens de adolescentie, des te groter de kans is op goedaardige borstaandoeningen. Goedaardige borstaandoeningen zijn een belangrijke voorspeller voor borstkanker.
- Hoe jonger tieners aan alcohol beginnen des te groter de kans dat zij ook gaan roken of drugs gaan gebruiken.

7. Alcoholgerelateerde ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2013 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 420 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een recente studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de Food Valley regio.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers op de website www.stap.nl.