AlcoholvrijeOmngeving.nl

Alcoholgebruik jongeren

1. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan drinken was in 2015 13,2 jaar
Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2015 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst alcohol drinken (12,0 jaar versus 13,2 jaar).

2. Jongeren gaan rond het 16de jaar méér drinken
- 13% van de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs heeft ooit alcoholhoudende drank gedronken, waarvan 78% enkel een paar slokjes en 22% een heel glas of meer.
- Van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs heeft 45,4% ooit alcohol gedronken, 25,5% drinkt maandelijks.
- Voor de groep 16-jarige scholieren van het voortgezet onderwijs liggen deze cijfers hoger: 76,2% heeft ooit gedronken, 59,3% de laatste maand.
- Bier is verreweg de meest populaire drank onder jongens in het voortgezet, gevolgd door mixdranken. Voor meisjes is dit wijn, ook gevolgd door mixdranken.
- Bijna vier op de tien 16-jarige- en de helft van de 17-jarige studenten MBO en HBO geven aan wel eens alcohol te kopen. 
- Van de 17- jarige HBO-ers heeft 80% de afgelopen maand alcohol gedronken; dit is significant hoger dan op het MBO, waar bijna twee-derde van de 17-jarigen de afgelopen maand alcohol heeft gedronken. 

3. Jongeren die drinken drinken ook veel
- in 2017 was 14% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar - volgens het CBS - een zware drinker.
- 23% van de drinkende scholieren van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs is gedurende de laatste maand één keer dronken geweest, 20,1% twee- of driemaal en 5,8% nog vaker.
- Bij 17-jarige studenten is er tussen de schoolniveaus (voortgezet onderwijs, MBO en HBO) geen verschil in het aantal glazen dat in het weekend wordt gedronken. Ruim een kwart van de 17-jarigen die drinken, drinkt in het weekend meer dan 10 glazen alcohol.

4. Vergeleken met 2003 drinken veel minder scholieren
- Tussen 2003 en 2015 is het percentage leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat ooit heeft gedronken sterk afgenomen van de helft naar 13%.
- Het percentage scholieren van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs dat ooit alcohol heeft gedronken is tussen 2003 en 2015 ook spectaculair gedaald van 83,7% naar 45,4%. Het maandelijks drinken is gedaald van 56,2% naar 25,5%.
- De daling sinds 2003 van de prevalentie van alcoholgebruik (ooit of in de afgelopen maand alcohol gedronken, dronkenschap of binge drinken (5 of meer glazen bij één gelegenheid)) is significant onder leerlingen van alle schoolniveaus, maar vooral onder die van het VWO.
- De verschillen tussen jongens en meisjes zijn verder afgenomen.
- Het percentage drinkende scholieren van 12 t/m 16 jaar dat zegt de laatste maand bij minstens één gelegenheid 5 glazen drank of meer gedronken te hebben is hoog en is sinds 2003 zelfs toegenomen. Was in 2003 64,1% en in 2015 69,5%.

5. Nederlandse jongeren drinken later dan gemiddeld in Europa, maar drinken vaker en meer per keer dan hun leeftijdsgenoten elders in Europa
- Van de Nederlandse 15-16 jarige scholieren heeft 26% voor hun 14e jaar al eens gedronken, terwijl het in de andere Europese landen gemiddeld 47% is.
- Het ooit gebruik is in Nederland met 73% ook lager dan het Europese gemiddelde van 80%, terwijl het gebruik in de afgelopen maand ongeveer gelijk is.
- Nederlandse drinkers van 15/16 jaar scoren hoog v.w.b. 'het aantal keren alcohol gedronken in de afgelopen maand'. Met drinkende leeftijdgenoten uit Liechtenstein, Cyprus, Vlaanderen en Malta staan ze in de top 5.
- Dat geldt ook voor 'de hoeveelheid alcohol gedronken op de laatste drink-dag'. Nederlandse jongeren staan op plaats 6 met boven ons Denemarken (hoogste frequentie), Estland, Zweden, Finland en Ierland.

6. Onder jongeren veel behandelingen voor comadrinken; de gemiddelde leeftijd van de comadrinker is 15,5 jaar
- In 2016 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL. De leeftijd van de jongeren met een alcoholvergiftiging op de Spoedeisende hulp was in 2016 gemiddeld 15,5 jaar.
- In 2017 zijn 860 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik. Bij 671 van de 860 opgenomen jongeren was er sprake van een coma als gevolg van alcoholvergiftiging (intoxicatie). Hun gemiddelde leeftijd bedroeg ook 15,5 jaar.

7. Tot 2014 steeg in de verslavingszorg het aandeel jongeren onder de 25 jaar met alcoholproblematiek; in 2015 is er voor het eerst een daling
- Een kleine 1.800 jongeren onder de 25 jaar (1.794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.
- Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten.
- In 2015 is het aandeel jongeren onder de 25 jaar in de totale groep alcoholhulpvragen in de verslavingszorg voor het eerst gedaald.
- In vergelijking met 2014 waren er in 2015 20% minder jongeren onder de 25 jaar met een alcoholhulpvraag.

8. Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2016 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 500 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar. In 2015 werden 200 jongeren onder de 18 jaar behandeld in verband met alcoholgerelateerde zelfbeschadiging/suïcide.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

9. Ouders zijn niet soepel meer
- 82% van de ouders weet dat alcohol schadelijk is.
- 57% van de ouders vindt het niet goed dat hun kinderen thuis drinken.
- 64% is het eens met de alcoholleeftijd van 18 jaar.

10. Duizenden jongeren krijgen jaarlijks een sanctie opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (voor alcohol aanwezig hebben op een voor publiek toegankelijke plaats)
- in 2013 kregen 137 jongeren daarvoor een boete. In 2015 waren het 1.104 jongeren.
- in 2013 werden 727 jongeren daarvoor naar Halt gestuurd. In 2015 betrof het 902 jongeren.
- In 2013 kregen 176 jongeren daarvoor een waarschuwing. In 2015 ging het om 1.075 jongeren.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-