AlcoholvrijeOmngeving.nl

Feiten over alcohol & jongeren

1. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan drinken was in 2015 13,4 jaar

2. Drie op de 4 scholieren van 15 en 16 jaar drinkt alcohol, meestal bier of sterke drank
- 73% van de 15/16-jarigen heeft ooit alcohol gedronken.
- 49% ook de laatste 4 weken.
- 39% heeft in de laatste 4 weken bij minstens één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken.
- 36% van de drinkers heeft bier gedronken en 35% sterke drank.

3. Veel jongeren die drinken drinken ook veel
- 11,1% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar uit de CBS-Gezondheidsenquête 2015 was - volgens het CBS - een zware drinker.
- 72% van de drinkende scholieren van 15 en 16 jaar had in 2015 de laatste 4 weken bij minstens één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken.

4. Vergeleken met 2011 drinken minder scholieren
- Het alcoholgebruik bij 15/16-jarige scholieren is tussen 2011 en 2015 gedaald
- Ooit-gebruik ging van 84% naar 73%, gebruik de laatste 4 weken van 64% naar 49%.
- Wat in de hele groep scholieren van 15 en 16 jaar ook daalde was het percentage jongeren dat zei in de laatste 4 weken bij minstens één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken te hebben. Was 51% in 2011 en 39% in 2015.
- De verschillen tussen jongens en meisjes zijn verder afgenomen. Dat is vooral toe te schrijven aan de jongens. Zij drinken minder vaak in de laatste 4 weken bij minstens één gelegenheid 5 glazen of meer.
- De gemiddelde leeftijd waarop voor de eerste keer alcohol werd gedronken is tussen 2011 en 2015 gestegen van 13,1 naar 13,4 jaar.
- Het percentage drinkende jongeren dat zegt in de laatste 4 weken bij minstens één gelegenheid 5 glazen drank of meer gedronken te hebben is onveranderd hoog. Was in 2011 75% en in 2015 72%.

5. Uit de laatste internationale cijfers blijkt dat het wekelijkse alcoholgebruik bij Nederlandse scholieren van 11 en 13 jaar lager ligt dan in andere EU-lidstaten. Bij 15-jarigen ligt het beduidend hoger
- Het percentage scholieren van 11 en 13 jaar dat wekelijks alcohol gebruikt ligt in Nederland laag, vergeleken met andere EU-landen.
- Het wekelijks gebruik bij 15-jarigen ligt beduidend hoger. Nederlandse 15-jarigen staan binnen de EU op de 11de plaats.
- Maak je een ranglijst per type drank, dan zie je dat Nederland in de EU-middenmoot zit wat wekelijks biergebruik bij 15-jarigen betreft, hoger scoort wat betreft het wekelijks gebruik van wijn en mixdranken, maar op de laatste plaats staat v.w.b. wekelijks gedistilleerdgebruik.

6. Veel alcoholgerelateerde SEH-behandelingen onder jongeren; de gemiddelde leeftijd van de comadrinker stijgt iets
- In 2013 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de Spoedeisende Eerste Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL.
- In 2015 zijn 931 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik (in 691 gevallen i.v.m. "comadrinken”). Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren lag in 2015 op 15,4 jaar. In 2007, toen de registratie van alcoholopnames bij jongeren begon, was de gemiddelde leeftijd 14,9 jaar. Toen betrof het slechts 297 jongeren.

7. Er melden zich méér jongeren onder de 25 jaar met alcoholproblematiek bij de verslavingszorg dan voorheen
- Een kleine 1.800 jongeren onder de 25 jaar (1.794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.
- Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten. Vooral bij de vrouwen onder de 25 jaar is dat gestegen.

8. Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2013 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 420 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

9. Ouders zijn niet soepel meer
- 82% van de ouders weet dat alcohol schadelijk is.
- 57% van de ouders vindt het niet goed dat hun kinderen thuis drinken.
- 64% is het eens met de alcoholleeftijd van 18 jaar.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-