AlcoholvrijeOmngeving.nl

Wanneer kunnen jongeren een boete krijgen voor alcoholbezit?

Wanneer kunnen jongeren een boete krijgen voor alcoholbezit?

Antwoord

Sinds 2013 kent de Drank- en Horecawet (nu Alcoholwet) een landelijk verbod voor jongeren om alcohol "aanwezig of voor consumptie gereed te hebben" op voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitzondering van levensmiddelenwinkels en slijterijen.

Het gaat dan om plaatsen van bestemming tot algemene toegankelijkheid, zoals de openbare weg, plantsoenen, parken, portieken, trappen, overdekte winkelcentra, festival- en evenemententerreinen, sportvelden, stations, stadions, campings, horecagelegenheden etc.

Het aanwezig of voor consumptie gereed hebben van drank thuis of op niet voor publiek toegankelijke plaatsen is jongeren wèl toegestaan.

In 2013 gold dit verbod voor jongeren van 12 tot 16 jaar, met ingang van 2014 voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Gemeentelijke toezichthouders/boa's en de politie handhaven het.

Nota bene: het begrip 'voor publiek toegankelijke plaats' is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Er is op dit moment nog geen jurisprudentie over deze term in art. 45 Drank- en Horecawet.