AlcoholvrijeOmngeving.nl

Hoe vaak komt comadrinken voor?

Hoe vaak komt "comadrinken" voor in Nederland?

Antwoord:

Er zijn twee bronnen met data over ziekenhuisopnames en bezoeken aan afdelingen Spoedeisende Hulp in verband met alcoholintoxicatie ("comadrinken").

- De eerste bron zijn de cijfers van kinderarts Nico van der Lely en zijn collega's. Zij behandelden in 2015 931 jongeren onder de 18 jaar die in het ziekenhuis waren opgenomen na overmatig alcoholgebruik. Het betrof in 691 gevallen ernstige alcoholintoxicatie ("comadrinken"). De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren bedroeg in 2015 15,4 jaar. In 2007, toen de registratie van deze alcoholopnames begon, was de gemiddelde leeftijd 14,9 jaar. In 2007 ging het echter om slechts 297 jongeren.

- Ten tweede zijn dat data over het aantal patiƫnten met alcoholintoxicatie dat behandeld wordt op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis. Het gaat om schattingen door VeiligheidNL gebaseerd op een registratiesysteem waar 13 SEH-afdelingen van ziekenhuizen aan meewerken.
In totaal ging het in 2015 om een geschat aantal van 6.100 alcoholintoxicaties op alle SEH-afdelingen. Zo'n 60% van deze comadrinkers (3.500 jongeren) was jonger dan 25 jaar, een kwart (1.600 jongeren) zelfs onder de 18 jaar.
Het aantal alcoholintoxicaties op de SEH is na enkele jaren (2011 - 2014) waarin het aantal redelijk stabiel was, in 2015 weer hoger dan het jaar ervoor. Vooral de stijging bij de meisjes is opvallend. De leeftijd van de jongeren onder de 18 jaar met een alcoholintoxicatie op de SEH was in 2015 gemiddeld 15,3 jaar.

Het aantal jongeren met alcoholintoxicatie op de SEH-afdelingen ligt beduidend hoger dan het aantal alcoholintoxicaties dat kinderartsen in ziekenhuizen registreren. Dat is omdat niet alle jongeren met een alcoholintoxicatie op de SEH-afdeling door een kinderarts worden gezien of omdat zij na een SEH-behandeling niet in het ziekenhuis worden opgenomen.