AlcoholvrijeOmngeving.nl

Grotius College

Locatie Van Bleyswijckstraat te Delft

Het Grotius College is een openbare school voor het voortgezet onderwijs voor Delft en omgeving. De school heeft twee locaties. Het gebouw aan de Juniusstraat bevat de opleidingen gymnasium, tweetalig vwo, atheneum, havo en vmbo theoretische leerweg. Aan de van Bleyswijckstraat kunnen leerlingen terecht voor de opleidingen: vmbo kader en beroepsgerichte en gemengde leerwegen in diverse sectoren en praktijkonderwijs. De school kiest er bewust voor alcoholvrij te zijn "Ga je alcohol schenken, dan vind je nooit een waterdicht systeem waarmee je alcoholgebruik onder de 16 en overmatig alcoholgebruik kunt voorkomen. "De school moet een veilige haven zijn.

Alcoholbeleid

Ongeveer negen jaar geleden heeft de gemeente Delft een project opgezet "de veilige school". In samenwerking met de onderwijsadviesraad, de scholen (veiligheidscoördinatoren) en de politie is een veiligheidsbeleid opgezet. Zo zijn er universele regels opgesteld wat betreft de bewaking van de aula, mobiele telefoons, maar ook wat betreft alcohol. Eens in de zoveel tijd komt bezoekt een agent de scholen. Eens in de twee jaar wordt ook aan leerlingen gevraagd hoe zij zich voelen op school en wat verbeterd kan worden wat hen betreft. Ook voor schoolfeesten is er een protocol.

Tip: Zorg voor een projectgroep veiligheid. Het is belangrijk dat er iemand van de directie in deze projectgroep zit. Zij zijn van groot belang, omdat zij het beleid vaststellen. Andere belangrijke personen voor de projectgroep: de conciërge, afdelingsleider, docent en veiligheidscoördinator.

Schoolfeesten

Het protocol voor schoolfeesten luidt als volgt: de beveiliging wordt ingeschakeld, de politie en de brandweer worden gewaarschuwd en de tijdstippen van de feesten worden doorgegeven. Als kinderen worden betrapt op dronkenschap dan worden de ouders gebeld en de ouders moeten hun kinderen dan ophalen. Leerlingen krijgen alleen toegang tot het schoolfeest als zij hun schoolpas bij zich hebben en er worden geen introducés toegelaten.

"Waarom alcohol op het schoolfeest. Je kunt ook op andere manieren investeren in een leuk feest. Zorg voor een leuke aankleding, maak alcoholvrije cocktails klaar."

Blaastesten

De school maakt gebruik van blaastesters om indrinken te voorkomen. Deze blaastesten hebben een preventieve functie. Kinderen komen er niet in als ze gedronken hebben. De leerlingen weten dat ze niet mogen drinken. "Het enige nadeel is dat de leerlingen die zien dat we laten blazen niet eens proberen binnen te komen, maar ergens anders gaan rond hangen."

Meesmokkelen

Om het meesmokkelen van alcohol te voorkomen, kan de school bijvoorbeeld een kluiscontrole (laten) doen door de rector of de politie. Alle kluisjes kunnen dan gecontroleerd worden op wapens, drugs en alcohol. De alcoholtester kan ook controleren of er alcohol in een vloeistof zit. De school heeft deze functie echter nog nooit gebruikt.

Communicatie

De regels rondom alcohol zijn opgenomen in het schoolreglement en luiden als volgt:

  1. Schoolfeesten in de schoolgebouwen zijn enkel met een schoolpas toegankelijk voor de leerlingen van het Grotius College.
  2. De schoolfeesten worden per locatie georganiseerd. Leerlingen van de andere locatie hebben geen toegang tot het schoolfeest.
  3. De leerlingen, waarvan na controle wordt geconstateerd of vermoed dat zij bij binnenkomst alcohol en/of drugs hebben gebruikt, worden geweigerd. De ouders van de leerlingen worden hiervan terstond in kennis gesteld.
  4. Alcohol, drugs en roken zijn tijdens schoolfeesten strikt verboden.
  5. Schoolfeesten buiten het schoolterrein en de schoolgebouwen vallen niet onder verantwoordelijkheid van het Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag aanvaardt daarin geen aansprakelijkheidsstelling bij schade en onregelmatigheden veroorzaakt door leerlingen en hun ouders tijdens niet schoolgebonden activiteiten.

Werkweken/schoolreizen

Het Grotius College heeft ook een speciaal protocol voor reizen en excursies opgesteld. Hierin is ook alcohol opgenomen, namelijk "alcohol is verboden, tenzij de begeleiding daar bij speciale omstandigheden een uitzondering op maakt". De reisleider mag sancties opleggen, maar neemt bij calamiteiten contact op met de contactpersoon. Leerlingen kunnen na overleg met de contactpersoon naar huis worden gestuurd. In overleg en goedkeuring van de ouders reist een leerling zelfstandig terug naar huis. Bij het ontbreken van overleg en/of toestemming reist de leerling onder begeleiding terug. De kosten van de terugreis voor zowel leerling als begeleider kan worden doorbelast aan de ouder(s).