AlcoholvrijeOmngeving.nl

Over Alcoholvrijeomgeving.nl

Omdat het alcoholgebruik onder jongeren een 'hot item' is wordt vaak gewezen op de belangrijke rol van ouders en de school. De Nederlandse overheid verbiedt niet dat kinderen alcohol gebruiken zoals in sommige andere landen. Onze wet schrijft alleen voor dat aan kinderen tot hun 18e geen alcohol verkocht mag worden en dat ze zelf op voor publiek toegankelijke plaatsen geen alcohol mogen bezitten. Van ouders en scholen wordt dus verwacht dat zij hun best doen om kinderen ervan te weerhouden op te jonge leeftijd te gaan drinken.

Invloed van de omgeving op het drinkgedrag van kinderen

Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij de frequentie en de mate waarin jongeren drinken. De aanwezigheid van drank thuis, op (school)feestjes, vakantie en de zichtbaarheid van alcohol in de winkel, in de horeca en via reclame dragen sterk bij aan de populariteit van alcohol onder scholieren (Babor et al., 2003; Holder, 1998; Dekker et al., 2006). Daarom dringt STAP aan op het letterlijk terugdringen van de aanwezigheid van alcohol in de leefomgeving van jongeren. Het is wetenschappelijk bewezen dat het terugdringen van de beschikbaarheid effectief is.

STAP zet zich in voor een alcoholvrije omgeving voor kinderen tot 18 jaar

STAP heeft als eerste organisatie in Nederland het initiatief genomen om veelbelovende initiatieven ('good practices') op het gebied van alcoholvrije situaties te gaan promoten. Op deze website staan voorbeelden van geslaagde alcoholvrije initiatieven voor jongeren. Er staat bijvoorbeeld informatie op van ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding en van scholen die actief alcoholbeleid voeren. Het is de bedoeling dat u binnenkort op deze site ook gegevens vindt over alcoholvrije vakanties en over horecaondernemers die leuke alcoholvrije evenementen organiseren.

Bronnen